Berichten uit het netwerk

20 juni: Expertmeeting over mannen en emancipatie

14 juni 2017

Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen is van belang.

Daarom organiseren Feniks Emancipatie Expertisecentrum Tilburg en De Kennismakerij op dinsdag 20 juni 2017 van 13.00-17.00 uur de Tilburgse expertmeeting over mannenemancipatie. Doelgroep: professionals in het sociaal domein, zorg en onderwijs.


Rol van professionals
Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals en beleidsmakers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe ze deze rol verder vorm kunnen geven, is een van de thema’s van de studiemiddag. 


Expertmeeting over mannen en emancipatie
Datum: dinsdag 20 juni 2017
Locatie: De Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 18 (Spoorzone) Tilburg.
Aanmelden vóór 17 juni via e-mail: secretariaat@fenikstilburg.nl
Meer informatie vind je hier.


Bron: www.fenikstilburg.nl

Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering gaat door in Tilburg: Klijnsma akkoord

23 mei 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is alsnog akkoord gegaan met het experiment met regelluwe Bijstand in Tilburg. Vorige week liet Klijnsma's ministerie van VWS weten een streep te halen door de opzet van de proeven. Lees hier het hele artikel uit het Brabants Dagblad van 23 mei 2017.


Bron: Brabants Dagblad

Nieuwsbrief 7 - Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak jeugdoverlast

22 mei 2017

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies:


- De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om jeugdoverlast effectief te bestrijden.


- R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de gemaakte resultaatafspraken, met name waar het gaat om snelheid en het houden van stedelijk zicht op jeugdoverlast en jeugdnetwerken.


Klik hier voor het volledige onderzoek ‘R-Newt+ in Tilburg: Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast’.


Bron: www.r-newt.nl

Nieuwsbrief 7 - Een inwoner aan het woord: Evelyne Klerx, coördinator van kringloopboetiek Tante Pollewop

22 mei 2017

Evelyne Klerx, coördinator Tante Pollewop: ‘Mensen worden blij van leuke kleding voor weinig geld’


Het begon zonder idealen: restanten kleding die na de Tilburgse MeiMarkt waren overgebleven verkopen. Nu heeft Evelyne Klerx haar winkel in de Molenstraat. Alle Tilburgers kunnen daar terecht om zich modieus te kleden voor een paar euro. Daarnaast worden onder Tilburgse gezinnen die in armoede leven cadeaubonnen uitgedeeld. Daarmee slaat ze twee vliegen in een klap: hergebruik van goede kleding en de medemens helpen. ‘Het raakt me als een moeder hier in paniek binnenkomt omdat ze geen verjaardagscadeau voor haar kind kan kopen’. 

Lees meer

WRR-rapport: ‘Weten is nog geen doen’

18 mei 2017

24 april 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving.


Toelichting WRR op het rapport:

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.


Het WRR-rapport vindt u hier.

Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering: de laatste stand van zaken

17 mei 2017

Het vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering: lees hier meer over de laatste stand van zaken in Tilburg.

31 mei: Mini-symposium over armoede en kinderen

16 mei 2017

Op 31 mei 2017 organiseert Stichting De Vonk een mini-symposium over armoede en kinderen. Aanmelden kan tot 22 mei 2017. Sociaal wetenschapper en medewerker Ria van Nistelrooij presenteert haar 3 jarige onderzoek naar armoede en kinderen en hoe zij participeren. Ze brengt zo de effecten van beleidsveranderingen voor deze mensen in beeld. Voor haar onderzoek sprak ze kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma neemt het rapport in ontvangst. Verder zal auteur Eliza Lam die veelvuldig over het onderwerp schreef, er spreken. Tot slot kun je deelnemen aan 1 van de 3 workshops.


Je kunt daarbij kiezen uit deze workshops:

- Sociale Uitsluiting

- Beleving van armoede

- Kindgericht Armoedebeleid


Mini-symposium: Armoede en kinderen

Datum: 31 mei 2017 van 9.30 tot 12.45 uur.

Locatie: De Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg.

Deelname is gratis.

Aanmelden kan tót 22 mei 2017 via het secretariaat van De Vonk:

Telefoon: 013-4647600

E-Mail: secretariaat@stichtingdevonk.nl


Meer informatie over het symposium en de wijze van aanmelding vind je hier.

8 mei: Online trainingen voor vrijwilligers en mantelzorgers

10 mei 2017

Vereniging Humanitas heeft op 8 mei (2017) zes gratis online trainingen gelanceerd. De korte trainingen zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen.


De online trainingen kunnen worden gevolgd op de website van Humanitas, bekijk ze hier. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie.


Grenzen overschrijden van mantelzorger


Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Ze krijgen meer hulpvragen en complexere hulpvragen (onderzoek Humanitas). Iedere vrijwilliger en mantelzorger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden: Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat iemand aan wie je zorg en ondersteuning geeft niet afhankelijk van jou wordt? Daarvoor geven de trainingen handvatten.


Meer informatie vind je hier.


Bron: www.humanitas.nl

22 mei: Dag van de Verantwoording van de Tilburgse gemeenteraad

04 mei 2017

Burgers kunnen meepraten over zorg, jeugdhulp en werk 


Op maandag 22 mei 2017 organiseert de Tilburgse gemeenteraad wederom een stadsgesprek over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Op deze ‘Dag van de Verantwoording’ wil de gemeenteraad in gesprek met professionals en burgers over hun praktijkervaringen. Iedereen is welkom om zijn of haar mening te geven of persoonlijke ervaringen te delen.


De gemeenteraad van Tilburg wil graag weten hoe de  zorg- en hulpverlening in Tilburg verloopt.

- Werken organisaties samen?

- Is er binnen één gezin één regisseur?

- Zijn burgers tevreden over de geboden hulp?


De gemeenteraad heeft dit keer enkele speciale aandachtspunten: o.a. de zorg voor mensen met dementie die nog thuis wonen en mantelzorg.


- ’s ochtends spreken de gemeenteraadsleden professionals en wijkteams.

- ’s middags gaan de gemeenteraadsleden in gesprek met burgers.

- ’s Avonds is er nog een gesprek met mensen die actief zijn op sociaal terrein.


Aanmelden

Aanmelden voor de Dag van de Verantwoording kan tot en met vrijdag 19 mei 2017 via de Raadsgriffie telefoon: 06 11 72 14 07. Mailen kan ook: raadsgriffie@tilburg.nl. Niet deelnemen en toch een reactie of ideeën indienen, kan ook. U stuurt uw reactie dan naar hetzelfde e-mailadres.


Op maandag 26 juni 2017 buigt de gemeenteraadscommissie Sociale Stijging zich over de resultaten van de Dag van de Verantwoording. Op maandag 3 juli is het woord aan de gemeenteraad.


Meer informatie vindt u hier.

18 mei: Scootmobielcursus in Tilburg

02 mei 2017

Op donderdag 18 mei a.s. kunt u weer deelnemen aan de scootmobielcursus. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties. De cursus bestaat uit twee onderdelen. Er wordt gestart met een theorieles over verkeersregels voor scootmobielrijders, de techniek van de scootmobiel en de juiste zithouding op het voertuig. Vervolgens oefent u in de praktijk door het rijden van een behendigheidsparcours en een route door Tilburg-Zuid.


Scootmobielcursus

Organisatie door Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties

Datum: 18 mei 2017 van 9.30 tot 15.30 uur.

Locatie: Sociëteit Rolita, Matterhornstraat 1 in Tilburg (Tilburg-Zuid).

Deelname kost € 5,00 per persoon.

Aanmelden kan bij het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties via telefoon: (013) 468 61 65.


Meer informatie vindt u hier.

1 juni: Training voor (toekomstige) leden van cliëntenraden

02 mei 2017

Zorgbelang-Brabant organiseert op 1 juni a.s. de training  ‘De cliëntenraad: een serieuze gesprekspartner?’. Deze is voor mensen die al lid zijn van een cliëntenraad of dit binnenkort worden. Tijdens deze training maak je kennis met het werk van de cliëntenraad. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van een zorginstelling, denkt mee vanuit de ervaringen van de cliënt en heeft invloed op het beleid van een zorginstelling. Als lid vertolk je de stem van de cliënt. Om je rol nog beter te kunnen uitoefenen is deze training misschien iets voor je?


Training: De cliëntenraad: een serieuze gesprekspartner?

Datum: donderdag 1 juni a.s. van 9.30 – 12.30 uur.

Locatie: Zorgbelang-Brabant, Ringbaan Zuid 44, Tilburg.

Deelname kost € 15,00.

Er kunnen maximaal 12 deelnemers deelnemen.


Meer informatie over de training en de wijze van aanmelding vind je hier.

13 tot en met 18 maart: Week van Zorg en Welzijn in Tilburg

14 maart 2017

RIBW Brabant, SMO Traverse, GGz Breburg, Het Laar en Amarant openen alle vijf hun deuren voor het publiek op zaterdag 18 maart. Ben jij benieuwd hoe deze organisaties werken? Kom dan naar de open dag en hoor ervaringsverhalen bijvoorbeeld rondom depressie, kom  sjoelen bij een woonzorgcentrum of kom meer te weten over pleegzorg. Dit is slechts een greep uit het aanbod van de landelijke Week van Zorg en Welzijn.


In Tilburg doen deze organisaties mee. Klik op de organisatienaam en je krijgt aanvullende informatie.

·        Kompaan en de Bocht

·        Amarant Groep, op diverse locaties

·        RIBW Brabant

·        SMO Traverse

·        Het Laar

·        De Wever, op diverse locaties

·        GGz Breburg / Jan Wierhof

·        ContourdeTwern

·        Kentalis Tilburg

Meer algemene informatie vind je hier.