Berichten uit het netwerk

6 september: Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant organiseert cliëntentafels

16 augustus 2017

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad zijn medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

 

Cliëntentafel in Tilburg

Datum: woensdag 6 september 2017 van 16.00 tot 18.00 uur, vindt de cliëntentafel voor de vestiging in Tilburg plaats.

Meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail naar cliëntenraad@jbbrabant.nl voor informatie en aanmelding.

Aanmelden uiterlijk 31 augustus 2017.

 

bron: Tilburgse Koerier

Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017: u kunt kandidaten voordragen

27 juni 2017

Kent u een persoon, een vrijwilligersproject, een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie die werk doen dat van onschatbare waarde is voor de samenleving? Dan kunt u deze persoon of organisatie voordragen voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017. Indienen kan tot 7 september 2017. Eind november worden de winnaars bekend gemaakt; dan is de prijsuitreiking aan 1 vrijwilliger, 1 organisatie en 1 jongere. Voor jongeren tot 22 jaar is een speciale prijs: de Jonge Vrijwilligersprijs. 


De prijs wordt uitgegeven door de gemeente Tilburg. De organisatie van de Vrijwilligersprijzen 2017 is in handen van ContourdeTwern.


Hier vindt u meer informatie over het indienen van kandidaten voor de Vrijwilligersprijzen 2017.

28 juni: Open Dag Feniks Tilburg

26 juni 2017

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum, houdt haar jaarlijkse open dag op woensdag 28 juni 2017 van 9.30 tot 12.30 uur. Je kunt er gratis deelnemen aan verschillende activiteiten: workshops, hand-, hoofd- en nekmassage, dansen, bekijken van het aanbod tweedehands kleding en exclusieve designtassen gemaakt door vrijwilligsters van Feniks. Er is een info-corner waar je uitleg kunt krijgen over de trajecten en cursussen van Feniks, een greep daaruit: EVA taalcursus voor laaggeletterde vrouwen,  Op Eigen Kracht en trajecten naar scholing en werk. 


Feniks, Open dag

Datum: woensdag 28 juni 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur

Locatie: NS Plein 17 , Tilburg

Deelname is gratis


Meer informatie vind je hier.

20 juni: Expertmeeting over mannen en emancipatie

14 juni 2017

Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen is van belang.

Daarom organiseren Feniks Emancipatie Expertisecentrum Tilburg en De Kennismakerij op dinsdag 20 juni 2017 van 13.00-17.00 uur de Tilburgse expertmeeting over mannenemancipatie. Doelgroep: professionals in het sociaal domein, zorg en onderwijs.


Rol van professionals
Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals en beleidsmakers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe ze deze rol verder vorm kunnen geven, is een van de thema’s van de studiemiddag. 


Expertmeeting over mannen en emancipatie
Datum: dinsdag 20 juni 2017
Locatie: De Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 18 (Spoorzone) Tilburg.
Aanmelden vóór 17 juni via e-mail: secretariaat@fenikstilburg.nl
Meer informatie vind je hier.


Bron: www.fenikstilburg.nl

Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering gaat door in Tilburg: Klijnsma akkoord

23 mei 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is alsnog akkoord gegaan met het experiment met regelluwe Bijstand in Tilburg. Vorige week liet Klijnsma's ministerie van VWS weten een streep te halen door de opzet van de proeven. Lees hier het hele artikel uit het Brabants Dagblad van 23 mei 2017.


Bron: Brabants Dagblad

Nieuwsbrief 7 - Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak jeugdoverlast

22 mei 2017

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies:


- De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om jeugdoverlast effectief te bestrijden.


- R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de gemaakte resultaatafspraken, met name waar het gaat om snelheid en het houden van stedelijk zicht op jeugdoverlast en jeugdnetwerken.


Klik hier voor het volledige onderzoek ‘R-Newt+ in Tilburg: Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast’.


Bron: www.r-newt.nl

Nieuwsbrief 7 - Een inwoner aan het woord: Evelyne Klerx, coördinator van kringloopboetiek Tante Pollewop

22 mei 2017

Evelyne Klerx, coördinator Tante Pollewop: ‘Mensen worden blij van leuke kleding voor weinig geld’


Het begon zonder idealen: restanten kleding die na de Tilburgse MeiMarkt waren overgebleven verkopen. Nu heeft Evelyne Klerx haar winkel in de Molenstraat. Alle Tilburgers kunnen daar terecht om zich modieus te kleden voor een paar euro. Daarnaast worden onder Tilburgse gezinnen die in armoede leven cadeaubonnen uitgedeeld. Daarmee slaat ze twee vliegen in een klap: hergebruik van goede kleding en de medemens helpen. ‘Het raakt me als een moeder hier in paniek binnenkomt omdat ze geen verjaardagscadeau voor haar kind kan kopen’. 

Lees meer

WRR-rapport: ‘Weten is nog geen doen’

18 mei 2017

24 april 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving.


Toelichting WRR op het rapport:

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.


Het WRR-rapport vindt u hier.

Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering: de laatste stand van zaken

17 mei 2017

Het vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering: lees hier meer over de laatste stand van zaken in Tilburg.

31 mei: Mini-symposium over armoede en kinderen

16 mei 2017

Op 31 mei 2017 organiseert Stichting De Vonk een mini-symposium over armoede en kinderen. Aanmelden kan tot 22 mei 2017. Sociaal wetenschapper en medewerker Ria van Nistelrooij presenteert haar 3 jarige onderzoek naar armoede en kinderen en hoe zij participeren. Ze brengt zo de effecten van beleidsveranderingen voor deze mensen in beeld. Voor haar onderzoek sprak ze kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma neemt het rapport in ontvangst. Verder zal auteur Eliza Lam die veelvuldig over het onderwerp schreef, er spreken. Tot slot kun je deelnemen aan 1 van de 3 workshops.


Je kunt daarbij kiezen uit deze workshops:

- Sociale Uitsluiting

- Beleving van armoede

- Kindgericht Armoedebeleid


Mini-symposium: Armoede en kinderen

Datum: 31 mei 2017 van 9.30 tot 12.45 uur.

Locatie: De Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg.

Deelname is gratis.

Aanmelden kan tót 22 mei 2017 via het secretariaat van De Vonk:

Telefoon: 013-4647600

E-Mail: secretariaat@stichtingdevonk.nl


Meer informatie over het symposium en de wijze van aanmelding vind je hier.

8 mei: Online trainingen voor vrijwilligers en mantelzorgers

10 mei 2017

Vereniging Humanitas heeft op 8 mei (2017) zes gratis online trainingen gelanceerd. De korte trainingen zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen.


De online trainingen kunnen worden gevolgd op de website van Humanitas, bekijk ze hier. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie.


Grenzen overschrijden van mantelzorger


Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Ze krijgen meer hulpvragen en complexere hulpvragen (onderzoek Humanitas). Iedere vrijwilliger en mantelzorger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden: Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat iemand aan wie je zorg en ondersteuning geeft niet afhankelijk van jou wordt? Daarvoor geven de trainingen handvatten.


Meer informatie vind je hier.


Bron: www.humanitas.nl

22 mei: Dag van de Verantwoording van de Tilburgse gemeenteraad

04 mei 2017

Burgers kunnen meepraten over zorg, jeugdhulp en werk 


Op maandag 22 mei 2017 organiseert de Tilburgse gemeenteraad wederom een stadsgesprek over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Op deze ‘Dag van de Verantwoording’ wil de gemeenteraad in gesprek met professionals en burgers over hun praktijkervaringen. Iedereen is welkom om zijn of haar mening te geven of persoonlijke ervaringen te delen.


De gemeenteraad van Tilburg wil graag weten hoe de  zorg- en hulpverlening in Tilburg verloopt.

- Werken organisaties samen?

- Is er binnen één gezin één regisseur?

- Zijn burgers tevreden over de geboden hulp?


De gemeenteraad heeft dit keer enkele speciale aandachtspunten: o.a. de zorg voor mensen met dementie die nog thuis wonen en mantelzorg.


- ’s ochtends spreken de gemeenteraadsleden professionals en wijkteams.

- ’s middags gaan de gemeenteraadsleden in gesprek met burgers.

- ’s Avonds is er nog een gesprek met mensen die actief zijn op sociaal terrein.


Aanmelden

Aanmelden voor de Dag van de Verantwoording kan tot en met vrijdag 19 mei 2017 via de Raadsgriffie telefoon: 06 11 72 14 07. Mailen kan ook: raadsgriffie@tilburg.nl. Niet deelnemen en toch een reactie of ideeën indienen, kan ook. U stuurt uw reactie dan naar hetzelfde e-mailadres.


Op maandag 26 juni 2017 buigt de gemeenteraadscommissie Sociale Stijging zich over de resultaten van de Dag van de Verantwoording. Op maandag 3 juli is het woord aan de gemeenteraad.


Meer informatie vindt u hier.