Nieuws

​Sociale Raad Tilburg zoekt drie nieuwe leden

17 mei 2018

Sociale Raad Tilburg zoekt drie nieuwe leden

 

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een schakel tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente Tilburg. De opdracht aan ons is het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Door het vertrek van enkele leden zijn er drie vacatures ontstaan en zijn wij nu op zoek naar mensen die onze adviesraad willen versterken.

 

Profiel – wie zoeken we

U bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout, u bent sociaal en maatschappelijk betrokken en weet wat er speelt in bijvoorbeeld uw straat, de buurt of in het verenigingsleven.

  • U hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein zoals: participatie, jeugdzorg, zorg en ondersteuning, armoede, passend onderwijs, uitkeringen of  re-integratie. Dit kan zowel beleid als uitvoering betreffen.
  • U bent in staat wat u ziet en ervaart te vertalen naar aandachtspunten voor de SRT en naar adviezen aan de gemeente.


Om de onafhankelijke positie van de SRT te waarborgen, kunnen personen met een leidinggevende positie bij een organisatie op het sociaal domein geen lid worden. Dit geldt eveneens voor mensen met een dienstverband bij de gemeente Tilburg en leden van de gemeenteraad.


Profiel – specifiek

Gezien de huidige samenstelling zijn we bij voorkeur op zoek naar:

- Personen die kennis en/of ervaring hebben op het terrein van de Wmo.

- Een persoon die penningmeester wil worden van de SRT. De penningmeester wordt ook lid van het dagelijks bestuur van de SRT met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.


Wat bieden wij

Als lid van de SRT levert u een bijdrage aan het signaleren van wat er in de stad leeft en werkt u mee aan adviezen ter verbetering van beleid en uitvoering betreffende het sociaal domein.

De SRT werkt als een team waarbinnen u de ruimte krijgt om op basis van uw mogelijkheden, talenten en ervaring een bijdrage te leveren. Bestuur en leden van de SRT ontvangen professionele ondersteuning van het ondersteuningsbureau.

 

Praktische informatie

De SRT vergadert maandelijks op een woensdagmiddag.

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen die zelf bepalen wanneer ze overleg hebben.

De omvang van de taak omvat ongeveer 4 uur per week.

Aanstelling vindt plaats op ‘op persoonlijke titel, zonder last en ruggespraak’.

Lid zijn van de SRT is een vrijwillige functie. Hiervoor ontvangen de leden een vaste onkostenvergoeding.

 

Procedure

Als u belangstelling hebt om lid te worden, kunt u een korte motivatiebrief met uw cv sturen naar:

- per mail: mail@socialeraadtilburg.nl

- of schriftelijk:

Sociale Raad Tilburg, ter attentie van Mariëtte van Bavel, beleidsmedewerkster.

Adres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.

 

Alle sollicitaties die wij voor 11 juni 2018 ontvangen, nemen wij in behandeling.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u van maandag tot en met donderdag,

tussen 9.00 – 15.00 uur, contact opnemen met Mariëtte van Bavel, telefoon: 013 – 467 19 55.

 

Voor meer informatie over het werk van de Sociale Raad Tilburg:

Website:            http://socialeraadtilburg.nl/

Facebook:        https://www.facebook.com/socialeraadtilburg

Twitter:            https://twitter.com/socraadtilburg

Bijeenkomst ervaringsdeskundigen: woensdag 23 mei 2018

17 mei 2018

Op woensdag 23 mei organiseert de Sociale Raad Tilburg een bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring willen delen binnen sociaal maatschappelijke organisaties in Tilburg. Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen tot nu toe. Ook willen we graag van jullie horen welke kansen en mogelijkheden jullie zien om ervaringsdeskundigheid in het sociaal maatschappelijk veld nog beter in te zetten. 


Door jullie ervaringen en jullie kijk op de kansen, mogelijkheden en verbeterpunten te horen, kunnen we deze kennis in onze adviezen inzetten.


Heb jij belangstelling om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Dan kun je je vóór 21 mei a.s. opgeven via mail@socialeraadtilburg.nl of telefonisch: 013-4671955

 

De bijeenkomst vindt plaats aan de Spoorlaan 444, gebouw ContourdeTwern. Tijd: van 10.30 – 12.30 uur

 

Mocht je met de auto komen, dan kun je deze in de parkeergarage Knegtel parkeren. De parkeerkosten worden dan vergoed.

Graag tot ziens op 23 mei a.s.!

Kennismaking met burgemeester Weterings

07 mei 2018

Donderdag 3 mei heeft de Sociale Raad Tilburg kennis gemaakt met burgemeester Weterings. Wij hebben hem uitgenodigd voor een gesprek om zo elkaar te leren kennen. De aandacht en zorg voor het sociaal domein die wij ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en opdracht hebben, hebben we gedeeld. Het was een zinvolle en open ontmoeting met voldoende gespreksstof en we zullen in de toekomst elkaar hier zeker nog vaker over spreken. 

Wisseling van penningmeester Sociale Raad Tilburg

30 april 2018

Joep van Dongen is vanaf de start van de Sociale Raad Tilburg onze penningmeester. Na 3,5 jaar vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Hij blijft zich wel als lid voor de Sociale Raad Tilburg inzetten. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn zorgvuldige wijze van beheer van de financiën. Vanaf 1 mei is vicevoorzitter Stephan Gijsman onze nieuwe penningmeester.

Hans van Vugt neemt afscheid van Sociale Raad Tilburg

23 april 2018

Na een periode van 3,5 jaar neemt Hans van Vugt afscheid van de Sociale Raad Tilburg. Hij vervulde de functie van secretaris en lid van het dagelijks bestuur en met een voorliefde voor PR. We kennen Hans als een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. We bedanken hem voor de waardevolle bijdrage die hij aan onze raad leverde. Hans gaat genieten van andere dingen die het leven zo bijzonder maken.

1e SRT-lezing over ‘participatiesamenleving'

05 maart 2018

Woensdag 28 februari 2018 organiseerde de Sociale Raad Tilburg met medewerking van hoogleraar Evelien Tonkens de 1e SRT-lezing ‘Zin of onzin? De participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen’.

Zij sprak over de participatiesamenleving, verantwoordelijkheid en macht; over basisbaan en basisinkomen; en over burgerinitiatieven en een mogelijke kloof tussen groepen burgers.

Een 100-tal mensen was, ondanks de zeer koude avond, naar deze lezing gekomen. Het was een interessante en uitdagende lezing met vragen en debat door de aanwezigen. Een zinvolle manier om zo met elkaar in gesprek te gaan. De Sociale Raad Tilburg kijkt hier dan ook met tevredenheid op terug.

In bijgaand filmpje vindt u een terugblik en sfeerimpressie van deze SRT-lezing.

 

Bekijk de promo voor de 1e SRT lezing

26 februari 2018

Uitnodiging

1e SRT-lezing: Hoogleraar Evelien Tonkens spreekt over: 'Zin of onzin? De participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen'

28 februari 2018, 19.30 uur bij Factorium


Zin of onzin? De participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen

08 februari 2018

De 1e SRT-lezing wordt gegeven door Evelien Tonkens.

Evelien Tonkens is sociologe, voormalig politica, columniste en adviseur voor diverse organisaties.

 

Momenteel is zij als hoogleraar ‘Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector’ werkzaam aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht.

Zij studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft aan de universiteiten van Nijmegen, Groningen en Amsterdam gewerkt en bij diverse onderzoeksinstituten. Van 2002 tot 2005 zat ze voor Groen Links in de Tweede Kamer en was woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie. Ze is zeven jaar vaste columniste geweest bij de Volkskrant. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal. Naast haar onderzoek is Evelien Tonkens actief (geweest) in sociale bewegingen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrouwenbeweging en feminisme. Momenteel is ze lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ en redacteur van TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 


FOTO DOOR  Studio Aksento

Advies Coöperatie Toegang

24 januari 2018

Begin december heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende het voornemen van de gemeente Tilburg om een Coöperatie Toegang op te richten. De partners (IMW, MEE, GGD, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg) die samen de Toegang vormen hebben dit voorstel ontwikkeld om zo te komen tot een meer integrale bedrijfsvoering.


De Sociale Raad Tilburg oordeelt positief over dit plan. Teammanagers komen in dienst van de Coöperatie waardoor ze een onafhankelijke positie krijgen ten opzichte van de organisaties. Tevens zal dit bijdragen aan het ontwikkelen van een éénduidige doelstelling en werkwijze. Dit zal de dienstverlening aan de burgers ten goede komen.

 

Het hele advies kunt u hier lezen.


Advies Coöperatie Toegang: reactie van het college van B&W

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op het advies van de Sociale Raad Tilburg betreffende de oprichting van een Coöperatie Toegang.


Deze reactie kunt u hier lezen.

Beleidsmedewerkster Marthe Genten heeft Sociale Raad Tilburg verlaten

17 januari 2018

Van 1 maart 2017 tot 31 december 2017 werkte Marthe Genten als beleidsmedewerkster bij het ondersteuningsbureau van de Sociale Raad Tilburg. Eén van haar taken was het aandachtsveld jeugd. Dit heeft geleid tot het mooie resultaat van de publicatie: ‘Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd’. We danken haar voor de prettige samenwerking.

Sociale Raad Tilburg zoekt twee nieuwe leden

10 januari 2018

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht  het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

 

Profiel - algemeen

U bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.

U bent sociaal en maatschappelijk betrokken bij uw mede-inwoners en weet wat er speelt in bijvoorbeeld uw straat, de buurt, de (sport)club of het verenigingsleven.  

U hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein of thema’s daarbinnen (Participatiewet – Jeugdzorg – WMO).

Als lid van de Sociale Raad Tilburg levert u een bijdrage aan het signaleren van wat er in de stad speelt en kunt u deze kennis inzetten bij advisering aan de gemeente.

 

Alle sollicitaties die wij voor woensdag 31 januari 2018 ontvangen, nemen wij in behandeling.

 

De volledige vacaturetekst vindt u op: http://socialeraadtilburg.nl/n...


Hier vindt u de vacature als pdf-bestand.