Nieuws

28 februari 2018: De Sociale Raad Tilburg organiseert de 1e SRT-lezing

03 januari 2018

UITNODIGING

 

De Sociale Raad Tilburg

nodigt u/je uit voor de eerste

SRT-LEZING

 

over

de participatiesamenleving:

knellende vragen en nieuwe kansen

 

gegeven door

Evelien Tonkens

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

aan de Universiteit van Humanistiek

 

Datum: woensdag 28 februari 2018 

 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur 

en na afloop gelegenheid om nog even na te praten 

Toegang:  - gratis

                 - bij voorkeur vooraf aanmelden bij Sociale Raad Tilburg

                 - binnenlopen mag ook

Waar:       Factorium

Koningsplein 11A Tilburg

 

Sociale Raad Tilburg

E: mail@socialeraadtilburg.nl

T: 013 – 467 19 55

W: www.socialeraadtilburg.nl

A: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg

Nieuwsbrief nummer 9 van de Sociale Raad Tilburg is uit

21 december 2017

Onze nieuwsbrief nummer 9 is uit. Het is de hekkensluiter van 2017. Lees hem hier.

Nieuwsbrief 9 - Sociale Raad Tilburg is gestart met panel

21 december 2017

Veel mensen vulden de eerste enquête in

 

De Sociale Raad Tilburg is gestart met een eigen SRT-panel. In het panel leggen wij bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vragen voor omdat wij graag hun mening willen horen over thema’s op het vlak van het sociaal domein. De Sociale Raad Tilburg is blij met de gebleken animo.

Want met de antwoorden kan hij het college van burgemeester en wethouders van Tilburg beter adviseren. Eén van de deelnemers aan het SRT-panel zei: ‘Ik doe graag mee, want ik vind het belangrijk hierover mijn mening te laten horen’.

 

Inmiddels is de eerste enquête richting 376 burgers gegaan. Daarvan vulden 102 mensen de vragenlijst in. Dat is een ruime 25 procent. Voor een eerste editie is dat een zeer mooi resultaat.

De eerste enquête stond in het teken van ‘Wijk aan zet’. Onder deze titel bracht de gemeente Tilburg eerder dit jaar een beleidsplan uit met de strekking burgers meer te willen betrekken bij hun eigen wijk. 

 

Wij willen ongeveer vier keer per jaar een enquête uitzetten aan een vaste groep van panelleden. Het invullen van een enquête duurt ongeveer 10 minuten. Wij zijn mensen erg erkentelijk dat ze hieraan hun medewerking willen verlenen. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe beter we weten wat burgers vinden van bepaalde actuele vraagstukken binnen het Tilburgse sociaal domein. Dit is informatie die wij kunnen gebruiken bij het geven van adviezen. Dat is namelijk de hoofdtaak van de Sociale Raad Tilburg.

 

Wilt u ook lid worden van het SRT-panel? Dan kan. Schrijft u zich dan in via: mail@socialeraadtilburg.nl

Nieuwsbrief 9 - Even voorstellen: Chantal van Birgelen, lid van de Sociale Raad Tilburg

21 december 2017

Als je gezond bent, sta je niet zo snel stil bij hoe het zou zijn als je afhankelijk bent van anderen. Tot mijn 27jaar  deed ik dat ook niet. Totdat m’n normale leven langzaam werd verruild voor een heel ander leven. Toen mijn spieren steeds zwakker werden, moest ik opeens hulp gaan vragen. Iets wat ik vreselijk vond. In de loop der jaren heb ik dit geleerd en heb ik ook ervaren hoe prettig het is om deze hulp te krijgen. Soms drempelloos, maar soms ook met de nodige hobbels door de vele bureaucratie en het onbegrip. En juist dat laatste vreet energie. Energie die je juist nodig hebt om overeind te blijven.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg brengt iets nieuws: het SRT-panel voor burgers

06 december 2017

De Sociale Raad Tilburg start met een eigen panel. Wij willen graag aan inwoners vragen voorleggen en uw mening horen over bepaalde thema’s van het sociaal domein. Onze eerste enquête is nu verzonden aan burgers waar wij eerder contact mee hadden. Wilt u hier ook aan meedoen? Dat kan. U kunt tot en met zondag 10 december 2017 de vragenlijst invullen. Wij zijn er erg blij mee. Hier vindt u onze enquête.


Onderin het enquêteformulier wordt u gevraagd om uw e-mailadres in te vullen, zodat wij u in de toekomst vaker kunnen benaderen voor het SRT-panel. Als u wilt deelnemen aan het SRT-panel dan ontvangt u ongeveer vier keer per jaar een enquête. Invullen duurt ongeveer tien minuten.


Wij vinden het prettig dat u door het invullen uw medewerking geeft. Als dank daarvoor kunt u onze pas verschenen publicatie 'Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd' hier bekijken.Lees meer

Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd

04 december 2017

Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan wethouder Marcelle Hendrickx. Het belangrijkste advies: Regel een korte oplossingsroute waar kinderen en gezinnen die vastlopen gebruik van kunnen maken. Hier leest u een sfeerimpressie van de lunchsessie die de Sociale Raad Tilburg organiseerde. Onderaan vindt u de link naar het advies.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: geef jeugd en ouders meer stem

29 november 2017

Dion van den Berg, voorzitter van de Sociale Raad Tilburg gaf een interview aan het Brabants Dagblad. Het stond op dinsdag 28 november 2017 afgedrukt in de krant. Lees het interview hier.

Sociale Raad Tilburg op werkbezoek in Stokhasselt

14 november 2017

Een uit 8 personen bestaande delegatie van de Sociale Raad Tilburg (SRT) bracht op donderdag 8 november een werkbezoek aan de in Tilburg Noord gelegen wijk Stokhasselt. Aan de start van het werkbezoek werden we in het prachtig gerenoveerde wijkcentrum de Ypelaer welkom geheten door Joke Roovers, voorzitster van de wijkraad. Zij zal deze functie per 1 januari overdragen aan Harrie Meeuwesen. Hij schetste de belangrijkste kenmerken van de wijk die maar liefst 120 (!) nationaliteiten herbergt en die de meeste allochtone inwoners van alle Tilburgse stadsdelen heeft. Stokhasselt heeft te maken met een slecht imago en negatieve beeldvorming. De wijk heeft meer eenoudergezinnen dan elders in Tilburg. Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans op armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Stokhasselt heeft erg veel sociale huurwoningen en verhoudingsgewijs geen koopwoningen en veel hoogbouw. In Stokhasselt wonen erg veel jongeren en ouderen en een kleine middengroep. De wijk kent het hoogste aandeel laag opgeleide inwoners in Tilburg. Eenzaamheid is een groot probleem. Het percentage met een minimum inkomen is schrikbarend hoog en neemt nog steeds toe. Het percentage bijstandsgerechtigden is het hoogst in Stokhasselt. Het gemiddelde in Tilburg is 5,5 %. In Stokhasselt bedraagt dit percentage maar liefst 15,9 %. Geen cijfers om vrolijk van te worden.

Lees meer

Advies: Koersdocument Jeugd: strategie nodig

13 november 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft een advies uitgebracht over het Koersdocument Jeugd. Hij wijst daarin op de noodzaak een strategie te ontwikkelen. Doel daarvan is om op korte termijn effecten gerealiseerd te zien van ambities die genoemd worden in het Koersdocument.


Het advies kunt u hier lezen.

28 november: VOORAANKONDIGING - Lunchsessie: aandacht voor de problemen in de hulp aan jeugd en hun ouders

30 oktober 2017

Zet het alvast in je agenda:

Dinsdag 28 november van 11.00 – 13.00 

Locatie: De Bodde School, adres: Karel Boddenweg 1, Tilburg.


Lunchsessie met de Sociale Raad Tilburg:

Aandacht voor de problemen in de hulp aan jeugd en hun ouders. Wij presenteren dan ons advies aan wethouder Marcelle Hendrickx.


- Wat gaat er mis?

- En wat is volgens ons de oplossing?

 

Houd onze site in de gaten. Meer informatie volgt!

www.socialeraadtilburg.nl


Alvast aanmelden? Dat kan via mail@socialeraadtilburg.nl

9 november: Sociale Raad Tilburg gaat op werkbezoek in wijk Stokhasselt

18 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg zal op donderdag 9 november 2017 de Tilburgse wijk Stokhasselt bezoeken. Tijdens dit werkbezoek gaat de Sociale Raad Tilburg in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties die er actief zijn.

 

De wijk telt ongeveer 22.000 inwoners verdeeld over 120 verschillende nationaliteiten. Een stadsdeel waar burgers en diverse maatschappelijke organisaties zich enorm inzetten om het voor ieder die er woont een fijne wijk te laten zijn. Het is een wijk waar al langer problemen zijn wat betreft leefbaarheid en armoede. Onderzoeken melden afnemende leefbaarheid en toenemende armoede.

 

Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Quirijnstok en Heikant bundelden hun krachten en brachten in april dit jaar het manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ uit. Doel is de leefbaarheid verbeteren en de armoede terug dringen in Stokhasselt. Daar op volgde in augustus een ‘Uitvoeringsplan wijkraden naar aanleiding van Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’’; daarin staan een aantal verbetervoorstellen en acties. De Sociale Raad Tilburg vindt het zinvol om met mensen in de wijk te spreken en van hen te horen wat er speelt.