Nieuws

9 november: Sociale Raad Tilburg gaat op werkbezoek in wijk Stokhasselt

18 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg zal op donderdag 9 november 2017 de Tilburgse wijk Stokhasselt bezoeken. Tijdens dit werkbezoek gaat de Sociale Raad Tilburg in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties die er actief zijn.

 

De wijk telt ongeveer 22.000 inwoners verdeeld over 120 verschillende nationaliteiten. Een stadsdeel waar burgers en diverse maatschappelijke organisaties zich enorm inzetten om het voor ieder die er woont een fijne wijk te laten zijn. Het is een wijk waar al langer problemen zijn wat betreft leefbaarheid en armoede. Onderzoeken melden afnemende leefbaarheid en toenemende armoede.

 

Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Quirijnstok en Heikant bundelden hun krachten en brachten in april dit jaar het manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ uit. Doel is de leefbaarheid verbeteren en de armoede terug dringen in Stokhasselt. Daar op volgde in augustus een ‘Uitvoeringsplan wijkraden naar aanleiding van Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’’; daarin staan een aantal verbetervoorstellen en acties. De Sociale Raad Tilburg vindt het zinvol om met mensen in de wijk te spreken en van hen te horen wat er speelt. 

Tilburg voor iedereen - Iedereen doet mee in onze samenleving!

10 oktober 2017

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.


Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.


Lees meer

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'

06 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018

06 oktober 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 augustus 2017 advies uitgebracht over de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2018’.

Ongeveer gelijktijdig met de verordening Jeugdhulp 2018, dat wil zeggen voor de zomervakantie van 2017, ontving de Sociale Raad Tilburg het Koersdocument Jeugd(hulp). De Sociale Raad Tilburg vindt het wonderlijk om twee documenten te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar inhoudelijk en qua richting zover uit elkaar liggen. Het is voor ons duidelijke dat de functie van een verordening verschilt met die van een koersdocument. We verwachten echter wel dat de strekking van beide documenten in lijn zijn, ook al zijn de stukken nog niet besproken door colleges van B en W, gemeenteraden en de bestuurscommissie Jeugd. Op basis van verhalen die wij gehoord hebben van burgers en waar zij tegenaan lopen, hebben wij een aantal adviezen meegegeven.  

 

Het advies kunt u hier lezen.

College van B en W geeft reactie op het advies 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'

06 oktober 2017

Het college van B en W van Tilburg heeft een reactie gegeven op het door de Sociale Raad Tilburg uitgebrachte advies over de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018'.


Het antwoord van het college op het advies leest u hier.

Advies: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018

06 oktober 2017

Op 31 augustus 2017 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2018’.

Deze concept-verordening bevat weinig nieuwe informatie. Er zijn een aantal verplichte en gewenste aanpassingen van de bestaande verordening. Wij vinden het zinvol om daarover mee te denken en een reactie te geven. Daarnaast hebben wij adviezen gegeven gebaseerd op signalen die leden van de Sociale Raad Tilburg in de voorliggende periode hebben ontvangen. Wij gaan er van uit dat deze meegenomen worden bij het schrijven van de beleidsregels die volgen op de verordening.

 

Het advies kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief nummer 8 van de Sociale Raad Tilburg is uit

28 september 2017

Nieuwsbrief nummer 8 van de Sociale Raad Tilburg is uit en u kunt hem hier lezen.

Nieuwsbrief 8 - Dion van den Berg: de nieuwe voorzitter van de Sociale Raad Tilburg aan het woord

27 september 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft een nieuwe voorzitter: Dion van den Berg. Op dinsdag 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders hem benoemd. Hij is geboren en getogen in Tilburg en neemt nu het stokje over van onze vorige voorzitter Jos van Balveren. Vanaf het begin is hij lid van de Sociale Raad Tilburg en hij was voorzitter van de Burgertop Sociaal 013. In deze nieuwsbrief stelt Dion zich aan u voor. 

Lees meer

Dion van den Berg nieuwe voorzitter Sociale Raad Tilburg

25 september 2017

De Sociale Raad Tilburg heeft een nieuwe voorzitter: Dion van den Berg. Het college van burgemeester en wethouders heeft hem op 19 september 2017 in deze functie benoemd.

Dion van den Berg is 57 jaar en geboren en getogen in Tilburg. Hij is als senior beleidsadviseur werkzaam bij vredesorganisatie PAX. Binnen Tilburg en in de regio is hij al vele jaren op allerlei terreinen vrijwillig actief. Zo is hij lid van de landelijke vereniging Balans (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag) en was hij lid van het Platform Belangenbehartiging Jeugdzorg Regio Midden-Brabant. En hij was voorzitter van de Burgertop Sociaal 013 die in 2016 in Tilburg is georganiseerd door burgers, Zorgbelang en de Sociale Raad Tilburg. 

De Sociale Raad Tilburg is begin 2015 ingesteld door de gemeente Tilburg als adviesraad voor het college. De adviesraad bestaat uit 12 leden die allen actief zijn in Tilburg. De verhalen en ervaringen die zij ophalen in de stad vormen de basis voor de adviezen.

 Wilt u meer informatie leest u dan het interview met Dion in het Brabants Dagblad (pdf).

Lid Naciye Tuglaci-Baytemir verlaat de Sociale Raad Tilburg

29 juni 2017

Naciye Tuglaci-Baytemir stopt per 1 juli 2017 als lid van de Sociale Raad Tilburg. Ze was vanaf het begin lid; 1 januari 2015. Hoewel we het jammer vinden dat ze de adviesraad verlaat, respecteren we haar besluit. We kennen Naciye als een betrokken persoon, met veel kennis van zaken, zoals juridische kennis. Tevens had ze oog voor het menselijke aspect van ons advieswerk. We hebben prettig samengewerkt. Wij wensen haar veel geluk toe.

Voorzitter Jos van Balveren neemt afscheid van de Sociale Raad Tilburg

29 juni 2017

Jos van Balveren legt per 1 juli 2017 zijn functie als voorzitter van de Sociale Raad Tilburg neer. Hij neemt dan tevens afscheid van de adviesraad, waarvan hij sinds de start op 1 januari 2015 de aanvoerder is. Hij voegde veel betekenis en waarde toe aan het 11-koppige team van de adviesraad. Zijn rol van voorzitter vervulde hij gedreven, inspirerend, vernieuwend, kritisch, resultaatgericht en met gevoel voor humor. Wij respecteren zijn keuze om meer tijd vrij te willen maken voor andere belangrijke zaken in het leven. Wij wensen hem een mooie toekomst toe. 

Nieuwsbrief nummer 7 van de Sociale Raad Tilburg is verschenen

22 mei 2017

Nieuwsbrief nummer 7 van de Sociale Raad Tilburg is uit. Daarin vindt u twee van onze adviezen, ons jaarverslag over het jaar 2016, twee interviews en twee nieuwsberichten. Lezen dus!