Advies: "Agenda Positieve Gezondheid"

Nieuws | Adviezen - 01 oktober 2019

Delen:

bron: Unsplash

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 augustus 2019 advies uitgebracht over de “Agenda Positieve Gezondheid”. De brede visie op gezondheid en de integrale blik onderschrijven wij en er worden zinvolle ambities benoemd. De opgaven waar de stad Tilburg voor staat, zijn stevig en dit vraagt dan ook een gedegen uitvoeringsplan.

Ook in deze nota vinden we het spanningsveld tussen het beroep op eigen kracht en de soms beperktere mogelijkheden van burgers in deze. De SRT adviseert inwoners te betrekken bij de uitvoeringsagenda. Er worden veel ambities geformuleerd maar het wordt niet duidelijk hoe deze concreet uitgevoerd gaan worden. Vandaar het advies het uitvoeringsprogramma ook voor te leggen aan de gemeenteraad en de SRT. Tot slot adviseert de SRT om een reflectie op de rol die de gemeente speelt bij het bevorderen van positieve gezondheid en een daaruit voortvloeiende opgave toe te voegen aan de nota.

Het advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.