SRT-advies: "Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 – 2026"

Nieuws | Adviezen - 30 november 2020

Delen:

School R9T0Lzv8Xwq

Op 12 november 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht over de “Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 - 2026”.

In de Nieuwe Wet Inburgering komt de regie bij de gemeenten te liggen. De gemeente is verantwoordelijk voor een passend inburgeringstraject en doorlopende ondersteuning en de inburgeraar neemt haar/zijn verantwoordelijkheid voor het traject en het succesvol afronden ervan.

Een zorg is het uitstel van de invoering van de nieuwe wet, namelijk per 1 januari 2022. De vraag van de SRT is hoe de gemeente Tilburg het komende jaar de ondersteuning en hulp aan inburgeraars gaat organiseren om te voorkomen dat de huidige tekortkomingen nog een jaar lang tot problemen en last leiden.

In april 2020 hebben de gezamenlijke lokale adviesraden van de Arbeidsmarkt regio Hart van Brabant het “Regionaal advies inzake het visiedocument inburgering+” uitgebracht. Dit is als bijlage toegevoegd.

U kunt hier het SRT-advies “Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 - 2026” lezen.

De bijlage, het “Regionaal advies inzake het visiedocument inburgering+”, vindt u hier.

En hier vindt u het antwoord van het college op het SRT-advies.