Advies: “Beleidsnota Integrale jeugdaanpak” en “Plan van Aanpak, Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”

Nieuws | Adviezen - 01 juli 2020

Delen:

Artikel integrale jeugdwet

Op 17 juni 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht over de Advies “Beleidsnota Integrale jeugdaanpak” en “Plan van Aanpak, Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”.

De beleidsnota geeft een visie en er spreekt een grote ambitie uit. We zien een verschuiving naar meer preventief weken en de sociale basis. De SRT is benieuwd naar de verdere concrete uitwerking hiervan. Het college zet flink in op het meepraten en meedenken van jongeren zelf. Dat vinden wij als SRT mooi om te zien. Wij vragen hierbij met name aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren zodat ook zij steeds op hun manier hier hun bijdrage aan kunnen leveren.

U kunt hier het SRT-advies lezen.

En hier vindt u het antwoord van het college op het SRT-advies.