Advies: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”

Nieuws | Adviezen - 23 september 2019

Delen:

De Sociale Raad Tilburg heeft een (ongevraagd) advies uitgebracht over burgerparticipatie met als titel: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”.

In ons advies benoemen wij drie knoppen om aan te draaien:.
1. Interactie tussen gemeente en Tilburgers
2. Interne organisatie
3. Democratisch experimenteren

Deze leiden tot vier aanbevelingen:

  • 1: Van mens tot mens: persoonlijke contacten van ambtenaren met inwoners
  • 2: Organiseer jaarlijks hoorzittingen in de Pactwijken
  • 3: Richt een ambtelijk expertiseteam op
  • 4: Installeer als experiment een klankbordraad

Het advies van de Sociale raad: Advies burgerparticipatie, 15 augustus 2019

Lees hier de reactie van het college van B en W op het advies van de Sociale Raad Tilburg.

De Sociale Raad Tilburg buigt zich sinds zijn start in 2015 over het thema burgerparticipatie, zowel praktisch als inhoudelijk. De vraag hoe wij burgers van Tilburg kunnen vertegenwoordigen, is een belangrijke vraag en heeft vanaf het begin op de agenda gestaan. De SRT wil weten wat burgers bezighoudt en hen betrekken bij vraagstukken en discussies die spelen. Hiervan op de hoogte zijn is een voorwaarde om te kunnen komen tot adviezen die aansluiten bij het dagelijkse leven van inwoners. Zo kunnen hun ervaringen ingezet worden om beleid en uitvoering te verbeteren. Voorjaar 2018 is de keuze gemaakt ons verder te verdiepen in het thema burgerparticipatie. Dit heeft geleid tot interne- en externe gesprekken en de beslissing om de SRT-lezing 2019 aan dit thema te wijden. Op 5 april 2019 sprak Alex Brenninkmeijer de SRT-lezing uit: "Burgerparticipatie. Dilemma’s tussen droom en daad". Thijs van Mierlo vertelde over zijn ervaringen met de landelijke en lokale praktijk en wethouder Marcelle Hendrickx gaf een reactie vanuit het Tilburgse.

Er is de laatste jaren veel belangstelling voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Ook in Tilburg zien we mooie ontwikkelingen op dit terrein. Maar er is wel ruimte voor verbetering, zo blijkt uit de SRT-enquête en de vele gesprekken die wij hebben gevoerd. Dit alles heeft geleid tot het nu uitgebrachte advies “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”

Meer informatie over onderstaande items vindt u hier:

- Artikel Brabants Dagblad, 20 augustus 2019

- Verslag SRT-Lezing, 5 april 2019

- Sfeerimpressie SRT-Lezing, 5 april 2019

- Uitslag enquête burgerparticipatie