Advies: Concept "Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017"

Adviezen - 12 juli 2016

Delen:

Op 13 mei 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies betreffende het ‘Concept Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017’ uitgebracht.

Huishoudelijk hulp is voor een groep mensen van groot belang. Er worden diverse discussies over gevoerd, bijvoorbeeld of huishoudelijk hulp wel of niet onder de WMO valt. De Centrale Raad van Beroep heeft op 23 mei 2016 beslist dat het onder de WMO valt.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft aan de Sociale Raad gevraagd haar te adviseren betreffende de aanbesteding van Hulp aan Huis per 1 januari 2017. Dit advies kunt u hier lezen.