Advies: inkoop "Je kunt het niet ruilen"

Adviezen - 21 mei 2015

Delen:

De Sociale Raad Tilburg heeft advies uitgebracht over het inkoopbeleid van de gemeente op het sociaal domein. Het advies gaat over alle mogelijkheden die de gemeente haar inwoners biedt en wil bieden om zorg en ondersteuning te ontvangen vanuit de WMO, jeugdhulp en participatie naar werk. De Sociale Raad Tilburg adviseert:


  • Stuur op maatschappelijke effecten, stel de inwoner centraal;
  • Laat het oordeel van inwoners centraal staan bij de contractering van aanbieders. Doe dit op een laagdrempelige, eenvoudige en arbeidsextensieve wijze, bijvoorbeeld via een marktplaats en/of met een ‘sterrensysteem’;
  • Geef kleine (burger)initiatieven een volwaardige positie en ondersteun hen waar nodig. Voorkom administratieve lasten;
  • Probeer écht anders werken uit met de stad en aanbieders met proeftuinen, regelluwe zones en het stimuleren of eisen van nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen bij aanbieders. Investeer in gelijkwaardige samenwerking met alle relevante partners;
  • Werk integraal en interdisciplinair binnen de eigen organisatie. Eén inkoop voor alle drie de domeinen.

Lees hier het volledige advies.