Advies: “Kadernota nieuw re-integratiemodel”

Nieuws - 06 juni 2019

Delen:

De gemeente Tilburg werkt aan een nieuwe kadernota voor re-integratie. De Sociale Raad Tilburg heeft op 11 maart 2019 hier zijn advies over uitgebracht.

Wij hebben een positieve indruk over de gehele kadernota. De aandacht voor individuele benadering, maatwerk, bejegening, versterkte verbinding binnen het sociaal domein en goede toerusting van de professionals onderschrijven wij. Dit geheel vormt een goede basis voor het bieden van hulp en ondersteuning aan Tilburgers die op zoek zijn naar werk. Daarnaast benoemen wij in dit advies een aantal zaken waar wij graag extra aandacht op willen vestigen en adviezen over uitbrengen.


Het advies “Kadernota nieuw re-integratiemodel” vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop geantwoord en deze reactie vindt u hier.