Advies: “Nota: Integrale Kijk op Ouderen”

Nieuws | Adviezen - 01 oktober 2019

Delen:

bron: Unsplash

Op 15 augustus 2019 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de nota “Integrale Kijk op Ouderen”. De groep oudere mensen wordt snel groter en het is van belang om hier ook beleidsmatig aandacht aan te besteden.

Na een mooi voortraject met diverse gespreksronden en bijeenkomsten heeft de gemeente Tilburg de nota “Integrale Kijk op Ouderen” opgesteld. In de nota worden relaties gelegd met andere beleidsterreinen en met diverse organisaties en zo ontstaat een brede en integrale visie.

De SRT bespreekt in zijn advies diverse onderwerpen en geeft daar advies over. Zo besteden wij o.a. aandacht aan ouderen en de diversiteit in deze grote groep, het belang van een divers aanbod, kwetsbare ouderen, armoede en bestaanszekerheid, eenzaamheid, zingeving, het betrekken van ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, wonen en wijken.

Het advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.