Advies: "Pakketwijzigingen in de (aanvullende) collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM)"

Adviezen - 21 maart 2015

Delen:

Aan de gemeente Tilburg.


Geachte heer Ajjaji,


In reactie op uw vraag over input betreffende eventuele pakketwijzigingen in de (aanvullende) collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM) voor 2016, wil de Sociale Raad Tilburg u het volgende meegeven.

De leden van de Sociale Raad Tilburg hebben diverse berichten ontvangen over ziektekosten en wat inwoners van Tilburg als problematisch ervaren.


In de verhalen van mensen zitten een aantal opmerkingen en vragen die vaker genoemd worden. Het betreft kosten voor zorg die mensen moeten maken en de bedragen die zij niet vergoed krijgen van de ziektekostenverzekeraar.


Kort samengevat betreft dat met name:

- tandartskosten

- fysiotherapie, psychologische hulp en andere therapieën

- eigen bijdragen en eigen risico

Tilburg heeft dit jaar bij beide zorgverzekeraars 3 pakketten aangeboden. Het 3e pakket waarin het eigen risico meeverzekerd is, is een goed initiatief. De hoge prijs is echter voor veel mensen niet haalbaar.

Duidelijk is dat er mensen zijn die zorg gaan mijden vanwege de kosten.

Het aantal betalingsregelingen bij de zorgverzekeraars neemt toe.


Vaak is het nog wel mogelijk om een enkele keer zelf iets te betalen. Het is met name de stapeling van kosten die mensen in de problemen brengt. Die stapeling kan plaats vinden door allerlei zorgkosten, maar ook door eigen bijdragen en extra kosten op andere levensterreinen.

Naast de CZM zijn er in Tilburg nog andere regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als zij deze kosten zelf niet kunnen betalen. Er is een aanvraag bijzondere bijstand mogelijk maar aanvragen medische kosten worden allemaal principieel afgewezen. Men kan ook nog een beroep doen op het Tilburgs Ondersteuningsfonds. Ook zij hebben criteria en een beperkt financieel budget. Zij kunnen in bepaalde situaties de kosten betalen.


Van belang is dat er een goede basisverzekering is die een brede dekking geeft met betrekking tot zorgkosten. Als die basiszorg niet voldoende is, heeft dat effecten op andere levensterreinen zoals participatie, kansen op werk, welzijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die graag.


Met vriendelijke groet,


namens Sociale Raad Tilburg,


Rita Barto – van Wijngaarden, lid Sociale Raad Tilburg

Mariëtte van Bavel, beleidsmedewerkster Sociale Raad Tilburg