Advies “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023”

Nieuws | Adviezen - 15 oktober 2019

Delen:

Insurance Oryoojvpq8E

De Sociale Raad Tilburg heeft een aanvullend advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023”. Het advies betreft twee maatregelen mbt de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima en de Individuele Inkomenstoeslag die per 1-1-2021 ingevoerd zouden moeten worden. Het concrete gevolg van deze maatregelen is dat een huishouden er jaarlijks € 220,- of € 340,- op achteruit gaat. De SRT adviseert deze maatregelen niet uit te voeren.

Het advies “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023” – aanvulling vindt u hier.

Het SRT-advies “Nota Bestaanszekerheid” d.d. 19-8-2019 vindt u hier.