Advies: “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”

Nieuws - 07 januari 2019

Delen:

De inzet van ervaringsdeskundigen: een fenomeen dat in de zorgsector en het sociaal domein steeds bekender en vanzelfsprekender wordt. De gemeente maakt er gebruik van, maar ook Amarant, St. MEE, Traverse, het jongerenwerk van R-Newt, RIBW, GGZ Breburg en Buro Maks. De ervaringen zijn overwegend positief. De Sociale Raad Tilburg bepleit in een rapport met de titel “Het cement tussen de tegels” nu een volgende stap: meer beleid en een betere inbedding van ervaringsdeskundigen in de organisaties. De Sociale Raad Tilburg adviseert de gemeente ook om te bevorderen dat ervaringsdeskundigen een normaal dienstverband krijgen. Nu zijn de meeste ervaringsdeskundigen nog als vrijwilliger werkzaam. Het doel is om de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid nog beter te borgen.


De Sociale Raad Tilburg heeft het advies gebaseerd op een reeks van gesprekken, niet alleen met de ervaringsdeskundigen zelf, maar ook met instellingen in de zorgsector, de gemeente Tilburg en enkele nationale kenniscentra.


  • Lees hier het persbericht over het advies “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”.


  • Het adviesrapport “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid” is hier te vinden.


  • En hier vindt u Bijlage 1 Vragenlijst gesprekken ervaringsdeskundigheid.