Advies: "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017 - Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017"

Adviezen - 05 oktober 2016

Delen:

Op 9 september 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht betreffende de concept ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2017’ en de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2017’.

De Sociale Raad heeft er voor gekozen om de adviezen samen te voegen tot één document. Het streven is om te komen tot één sociaal domein. Inwoners die hulp en/of ondersteuning nodig hebben, hebben te maken met dat ene sociale domein. Dan is het van belang om beide verordeningen op elkaar te betrekken en af te stemmen zodat aanvragen en procedures op een zelfde wijze verlopen.

Het advies kunt u hier lezen.