Advies: “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2020”

Nieuws | Adviezen - 11 februari 2020

Delen:

Youth Pmglb2Oq3Xc

De Sociale Raad Tilburg heeft in september 2019 advies uitgebracht over de ”Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2020”.

- De SRT onderschrijft het belang van de pilot ‘zorg in onderwijs’ waardoor een collectieve voorziening mogelijk gemaakt wordt voor zorg in scholen. Dit is prettig voor zowel ouders, als medewerkers van de Toegang, als zorgaanbieders. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking.

- In 2020 wordt bij een pgb alleen nog gebruik gemaakt van de zogenoemde p*q financiering. Zo wordt het leveren van maatwerk bij een pgb tot een vanzelfsprekendheid gemaakt. De SRT vraagt alert te zijn op onbedoelde neveneffecten.

- Beleid, regelgeving en uitvoering moeten steeds weer aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Duidelijke informatie en communicatie over deze wijzigingen is voor inwoners dus van groot belang.

- Tevens vragen wij voldoende te investeren in de medewerkers van de Toegang wat betreft het aantal fte’s en scholing zodat zij in staat gesteld worden hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

Het SRT-advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.