Advies: "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg april 2019"

Nieuws - 11 maart 2019

Delen:

Deze verordening WMO van de gemeente Tilburg volgt heel snel op de vorige waarover wij op 24 augustus 2018 advies uitgebracht hebben. De reden hiervoor is dat per 1 april 2019 WMO-begeleiding regionaal ingekocht wordt en dat betekent dat de verordening daarop aangepast moet worden. De veranderingen betreffen dan ook vooral tekstuele aanpassingen en aanpassingen van tarieven. Bij het bespreken van deze verordening kwamen er op basis van ervaringen van burgers nog wel een paar aandachtspunten naar voren. Deze hebben we meegenomen in dit advies.


Hier leest u het advies van de Sociale Raad Tilburg.


En hier vindt u het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op ons advies.