Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”

Nieuws | Adviezen - 20 juli 2022

Delen:

220720 Kleurige gieters

Eerder dit jaar, op 14 april 2022, heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT) advies uitgebracht over de “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”. De SRT ziet dat ambities die de afgelopen jaren uitgesproken zijn, terugkomen in deze verordening. Dit vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling.

Daarnaast gaan wij in het advies nader in op een aantal onderwerpen zoals:

  • inkeerbepaling
  • plan van aanpak en tegenprestatie
  • uitzendwerk en bestaanszekerheid
  • dienstverlening en mogelijkheden
  • mantelzorg en zorgtaken


Het SRT-advies vindt u hier.

Het antwoord van het college treft u hier aan.