Adviezen

SRT-advies: “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”

10 juni 2021
Help Aum5Vcnuyd4

De Sociale Raad Tilburg heeft op 28 april 2021 advies uitgebracht over de “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”. Een effectieve aanpak van (on)veiligheid heeft een brede en integrale visie en analyse als basis nodig. In het alledaagse leven zijn zorg en veiligheid immers met elkaar verbonden dus dit moet dan ook integraal aangepakt worden. Verder adviseren wij om te zorgen dat inwoners makkelijk iets kunnen melden, om voldoende te investeren in professionals en in middelen, en om te investeren in werken vanuit vertrouwen en er te zijn voor inwoners met hun vragen en zorgen. Tot slot adviseren wij om ruimte te creëren voor zeggenschap, samenspraak en eigenaarschap in crisissituaties.

Lees meer

SRT-advies: Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal"

06 april 2021
Psychological Uh6Msp8Md_E

Op 24 maart 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het concept raadsvoorstel "Het nieuwe normaal". De gemeente Tilburg wil meer oplossen in de sociale basis en in het eigen netwerk van burgers. In dit advies bespreekt de SRT het grote kader waarbinnen deze beweging van normalisering zich afspeelt. Tevens benoemen wij een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld zorgen van inwoners over de betaalbaarheid van de zorg en geven wij diverse adviezen. Daarbij benoemen wij onder andere het belang van het gezamenlijke gesprek tussen gemeente en inwoners hierover, maar ook vragen wij aandacht voor de draagkracht van inwoners en het aanpassen van het systeem aan burgers. Het is een proces dat veel tijd zal vragen maar het is heel zinvol om hier gezamenlijk aan te werken.

Lees meer

SRT-advies: “Burgers en klanttevredenheid”

01 april 2021
Helping Gm5Yn5Xrvqa

De Sociale Raad Tilburg heeft een ongevraagd advies uitgebracht over burgers en klanttevredenheid. Wij adviseren de beleving van burgers centraal te stellen in de klanttevredenheidsonderzoeken die binnen het sociaal domein uitgevoerd worden. Het hele traject dat burgers doorlopen en de ervaren dienstverlening moeten hierin meegenomen worden: dus vanaf het stellen van de eerste vraag tot en met de oplossing die geboden wordt. Daarnaast geven wij nog diverse andere adviezen.

Lees meer

Regionaal advies: "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022"

04 maart 2021
Youth Ud_Denhx3Ei

Op 8 januari 2021 heeft de Rosa-werkgroep "Inkoop Jeugd" advies uitgebracht over "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022".

Lees meer

SRT-Focus: "Een jaar later - Corona werkt als contrastvloeistof"

03 maart 2021
Coronavirus Xnko6Sdf34Y

Een jaar geleden schreef de Sociale Raad Tilburg (SRT) een brief aan het college van B en W in Tilburg met daarin onze eerste gedachten bij wat we toen signaleerden. Nu, een jaar later, kijken we terug en vooruit. Waar staan we nu als samenleving? Zijn we voorbereid op de periode na corona? En welke stem hebben burgers in het gesprek hierover?

Lees meer

SRT-advies: “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”

17 februari 2021
Work Xyc3Bx8Fxni

Op 23 december 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de nota “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”.

Lees meer

SRT-advies: "Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein”

02 december 2020
Marc schaefer 38g6bqw4t8 Y unsplash kopie

De Sociale Raad Tilburg heeft op 17 november 2020 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein”.

Lees meer

SRT-advies: "Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 – 2026"

30 november 2020
School R9T0Lzv8Xwq

Op 12 november 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht over de “Beleidsnota Inburgering Tilburg 2021 - 2026”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2021”

04 november 2020
Grandparents Xvzjvbeak_4

De Sociale Raad Tilburg heeft op 2 september 2020 advies uitgebracht over “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2021”

Lees meer

SRT-advies: “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2021”

04 november 2020
People Jfolijrnvey

Op 2 september 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2021”. De SRT gaat in zijn advies in op vier inhoudelijke wijzigingen in deze verordening voor 2021:

Lees meer

SRT-focus op...: Meedoen

02 oktober 2020
Scherm 01 web

SRT-focus op....: een nieuwe rubriek ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg (SRT). In de afgelopen vijf jaar zijn in het werk van de SRT een aantal rode draden zichtbaar geworden. In deze korte films tonen we drie thema's die voor de SRT van grote waarde zijn. Deze derde SRT-focus is gericht op meedoen.

Lees meer

SRT-focus op... : Ervaringsdeskundigheid

25 september 2020
Ervaringsdeksundigheid interviews 02

Ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg (SRT) is de SRT gestart met de rubriek “SRT-focus op…”. In het werken aan onze maatschappelijke opdracht hebben wij de afgelopen vijf jaar een aantal rode draden zien verschijnen waar wij nu aandacht aan besteden. Deze SRT-focus is gericht op ervaringsdeskundigheid.

Lees meer

SRT-focus op…: Burgerparticipatie

18 september 2020
Video burgerparticipatie samen weten we meer

Ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg (SRT) start de SRT met een nieuwe rubriek: “SRT-focus op…”. In het werken aan onze maatschappelijke opdracht hebben wij de afgelopen vijf jaar een aantal rode draden zien verschijnen. Deze staan centraal in de drie korte films die wij nu presenteren.

Lees meer

Advies: “Beleidsnota Integrale jeugdaanpak” en “Plan van Aanpak, Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”

01 juli 2020
Artikel integrale jeugdwet

Op 17 juni 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht over de Advies “Beleidsnota Integrale jeugdaanpak” en “Plan van Aanpak, Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”.

Lees meer

Advies: “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”

23 juni 2020
Joshua lanzarini F Gv QKMP i XY unsplash

De Sociale Raad Tilburg heeft op 28 mei 2020 advies uitgebracht over de nota “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”. Daarbij zijn wij met name ingegaan op het belang van het doorbreken van intergenerationele armoede: armoede die doorgegeven wordt van ouders op kinderen. De notitie van de gemeente biedt een eerste aanzet om dit te bestrijden.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg spreekt zijn waardering uit voor aanpak van coronacrisis door B&W Tilburg

02 april 2020
Logo socialeraadtilburg 17 final hires

De Sociale Raad Tilburg heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders zijn waardering uitgesproken over de wijze waarop het de coronacrisis aanpakt. Daarnaast kijkt de SRT naar de toekomst en benoemt een aantal punten die nu maar vooral later bij hen op de agenda staan.

Lees meer

Advies: “Verordening leerlingenvervoer gemeente Tilburg 2020”

10 maart 2020
Leerlingenvervoer 1

Op 27 januari 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht over de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Tilburg 2020”.

Lees meer

Advies: “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2020”

11 februari 2020
Youth Pmglb2Oq3Xc

De Sociale Raad Tilburg heeft in september 2019 advies uitgebracht over de ”Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2020”.

Lees meer

Advies: “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2020”

11 februari 2020

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2020”. Begin september 2019 hebben wij dit verzonden.

Lees meer

Advies: “Hulp aan Huis”

11 februari 2020

De gemeente Tilburg stelt een ander beleid voor wat betreft “Hulp aan Huis” vanwege een oplopend financieel tekort op het budget. De Sociale Raad Tilburg heeft hier in augustus 2019 een advies over uitgebracht. De SRT onderschrijft het belang om na te denken over de toekomst van “Hulp aan Huis“ en de Wmo om te zorgen dat het bieden van zorg en ondersteuning betaalbaar blijft en dit systeem ook op de lange termijn houdbaar is. Een belangrijk aandachtspunt voor de SRT is daarbij dat deze hulp ook beschikbaar en betaalbaar moet blijven voor mensen met lage inkomens.

Lees meer