Adviezen

Samenvatting Advies inkoop: "Je kunt het niet ruilen"

01 juni 2015

De samenvatting van het Advies inkoop van de Sociale Raad Tilburg kunt u hier lezen. Onlangs bracht de Sociale Raad Tilburg haar advies aan het college van B en W uit.

Lees meer

Advies: inkoop "Je kunt het niet ruilen"

21 mei 2015

De Sociale Raad Tilburg heeft advies uitgebracht over het inkoopbeleid van de gemeente op het sociaal domein. Het advies gaat over alle mogelijkheden die de gemeente haar inwoners biedt en wil bieden om zorg en ondersteuning te ontvangen vanuit de WMO, jeugdhulp en participatie naar werk. De Sociale Raad Tilburg adviseert:

Lees meer