Berichten uit het netwerk

28 maart: instanties organiseren Autisme Informatiemarkt in Tilburg

22 februari 2018

In aanloop naar de landelijke Autismeweek organiseren Autisme Informatie Centrum (AIC), Stichting MEE regio Tilburg, Expertisecentrum Autisme, Amarant Groep, GGZ Breburg, Buro Maks, ContourdeTwern, Impegno, Regionaal Autisme Centrum en RIBW Brabant een Autisme Informatiemarkt in Tilburg.

 

Doel van deze avond is een zo breed mogelijk publiek informatie te geven over autisme.

 

Informatiemarkt, workshops en presentaties  

De informatiestands op deze avond zijn doorlopend te bezoeken. De deelnemende instanties helpen de bezoekers met hun vragen over autisme en aanverwante zaken. Diverse workshops en presentaties worden op twee tijdstippen gegeven. Bezoekers kunnen zich voorafgaand aan de Autisme Informatiemarkt al aanmelden voor de workshop(s) van hun keuze.  


Autisme Informatiemarkt Tilburg

Datum: woensdag 28 maart 2018, van 18.30 uur – 21.30 uur

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg

Toegang is gratis.

 

Meer informatie vindt u hier.

16 januari - Science Cafe Tilburg over 'Dementie: zicht op genezing?'

03 januari 2018

Science Cafe Tilburg organiseert een avond over dementie. Gastspreker is Prof. dr. Philip Scheltens,  hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum Amsterdam.

 

Begin dit jaar zie hij in een interview dat het zijn doel was om in ieder geval voor zijn pensioen - hij was toen 59 - medicijnen gevonden te hebben die Alzheimer bestrijden. En voorkomen zou nog beter zijn. Waarop is dit optimisme gebaseerd?

 

Scheltens geldt als een van de grootste autoriteiten op dit gebied, getuige ook het feit dat hij op 30 januari 2017 de Grand Prix voor zijn jarenlange topresearch naar deze ziekte heeft mogen ontvangen. Als discussant zal Willy Garenfeld, als ouderen-psychiater verbonden aan GGZ-Breburg optreden.

 

Er is muzikale omlijsting door Isabelle Amé en Marthe Hamers (het project 'From Nashville'). De avond begint met een op het onderwerp toegespitst lied van Wiwa.

 

De presentatie is in handen van Ward Deckers.

 

Science Cafe Tilburg, 'Dementie: zicht op genezing?'

Datum: dinsdag 16 januari 2018, aanvang 20.00 uur.

Locatie: Factorium, Koningsplein 11 A, Tilburg.

Indien u deze avond wilt bijwonen, dan dient u uw plek vooraf te reserveren via de website van het Science Café Tilburg: http://www.sciencecafetilburg....

Toegang: 3 euro. (Gratis voor studenten en leden van Openbare Bibliotheek Miden-Brabant op vertoon van hun ledenpas).  

Nieuwsbrief 9 - Een inwoner aan het woord: Ahmed Hashi van Buurtsport Tilburg

21 december 2017

Kansen zien, krijgen en grijpen

Ahmed Hashi, trainer bij Buurtsport Tilburg: ‘Sporten is voor jongeren een uitlaatklep’  Ahmed Hashi (23 jaar) is trainer bij Buurtsport Tilburg. Als tiener werd hij van school gestuurd.  Sport bracht hem op het goede spoor: van vrijwilliger tot trainer bij Buurtsport. In de tussentijd behaalde hij zijn schooldiploma’s en werd hij gevraagd voor de Johan Cruijff Foundation en de Krajicek Foundation. Nu voetbalt hij met jongeren die overlast geven in de wijk; begeleiding via de ingang van de sport.

 

Nog maar net trainer bij Buurtsport kreeg Ahmed begin dit jaar een telefoontje van de Gemeente Tilburg. Of hij een groep overlast gevende jongeren wil begeleiden. De groep, vooral jongens, verhinderde FC Broekhoven om te trainen op het Olympisch veld gelegen achter het Willem-II-College. Verveling bleek een rol te spelen bij de jongens, met een groot leeftijdsverschil 18- en 35-jarigen, gedeeltelijk afkomstig uit de wijk in Zuid. Ahmed begeleidde hen een tijd lang. Vervolgens wist hij hen onder te brengen bij FC Tilburg. ‘De Tilburgse voetbalclub aarzelde om hen op te nemen. Ik vroeg een jaar proeftijd. En kijk: nu spelen ze op hoog niveau mee’, zegt hij zichtbaar trots.

Lees meer

Het regeerakkoord 2017 - 2021 en een aantal reacties

12 oktober 2017

Dinsdag 10 oktober 2017 presenteerde de vier coalitiepartners (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 2017 - 2021. Om u zelf snel te informeren hierover kunt u de samenvatting van de NOS lezen en bekijken (filmpje). Het CPB bekeek het cijfermateriaal en rekende de plannen door. Het verslag hiervan leest u hier. Verder tonen wij u hieronder de reacties van enkele organisaties op het regeerakkoord.


  1. Binnenlands Bestuur (platform voor ambtenaren en bestuurders in alle lagen van de overheid)
  2. Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)
  3. NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)
  4. Nederlands Jeugdinstituut (kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken)

Tilburgs Vertrouwensexperiment: U kunt zich nog aanmelden

11 oktober 2017

Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering? Dan kunt u zich nog aanmelden voor het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Er zijn nog plekken vrij voor u en anderen die willen deelnemen.


Wat houdt het in? U heeft een bijstandsuitkering. U weet als geen ander dat de regels van de bijstand vaak ingewikkeld en streng zijn. Wat doet het met u als meer persoonlijke aandacht krijgt? ... als u niet meer hoeft te solliciteren? .... of als u een bonus ontvangt bij het vinden van een baan? Wordt u daar simpelweg gelukkiger van? Vindt u sneller werk? Of doet u op een andere manier mee, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg te doen? Dit soort vragen wil de gemeente Tilburg samen met Tilburg University onderzoeken met het Tilburgs Vertrouwensexperiment: Doet u mee? Meld u dan hier aan.  

Lees meer

Tilburg voor iedereen - Iedereen doet mee in onze samenleving!

10 oktober 2017

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.


Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Tilburgers kunnen ideeën voor 2018 indienen bij de gemeenteraad

27 september 2017

Inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten kunnen tot 30 oktober 2017 hun plannen indienen voor de begroting voor 2018. Tilburgers die een voorstel hebben dat zij graag gerealiseerd zien kunnen dit kenbaar maken bij de Tilburgse gemeenteraad. De gemeente kan daar geld voor vrijmaken. Daarvoor is een platform ter beschikking: www.methetoogop2018.nl. Ideeën uit de stad worden door de gemeenteraad meegenomen in de besprekingen over de begroting die starten in november.

 

Alle ingediende voorstellen door inwoners, belangenvereniging en anderen worden op het platform gepubliceerd en zijn openbaar. U kunt er de plannen bekijken en daarover uw mening achterlaten.  

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Stichting De Vonk deed onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

27 september 2017

Stichting De Vonk uit Tilburg presenteerde onlangs de resultaten van het onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek getiteld ‘Speelruimte’ werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij die werkzaam is bij deze organisatie.

 

In 2013 is De Vonk gestart met een onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd van 2014 tot 2016. Het betreft een 3-jarig kwalitatief onderzoek in 14 gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Onderzocht werd de participatie van kinderen in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

 

Doel was om inzicht te verkrijgen in het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren. Het jaar 2016 was voor dit project het derde jaar van onderzoek. Het onderzoek is afgerond en het eindverslag is nu gepresenteerd.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein

27 september 2017

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein dat naar verwachting begin 2018 wordt afgerond. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Hij deed in maart 2017 onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein. Daaruit bleek dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Dit speelt als er sprake is van meervoudige-problematiek en als er aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Een inwoner aan het woord: Philia Schlappi, coördinator van Repair Café Tilburg

27 september 2017

‘Van de eenheid tussen mensen geniet ik’ 


Philia Schlappi (63 jaar) is een vrijwilligster in hart en nieren. Al vanaf jonge leeftijd zet ze zich via allerlei organisaties belangeloos in voor mede-Tilburgers. Nu is ze coördinator van een aantal Repair Cafés. Daarover gaan we met haar in gesprek.

 

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?

‘Voor de Repair Cafés ben ik coördinator. Mijn taak is zorgen dat er voldoende vrijwilligers in de Repair Cafés beschikbaar zijn en dat er gereedschappen aanwezig zijn. Ik geef leiding aan de vrijwilligers.’

Lees meer

6 september: Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant organiseert cliëntentafels

16 augustus 2017

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad zijn medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

 

Cliëntentafel in Tilburg

Datum: woensdag 6 september 2017 van 16.00 tot 18.00 uur, vindt de cliëntentafel voor de vestiging in Tilburg plaats.

Meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail naar cliëntenraad@jbbrabant.nl voor informatie en aanmelding.

Aanmelden uiterlijk 31 augustus 2017.

 

bron: Tilburgse Koerier

Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017: u kunt kandidaten voordragen

27 juni 2017

Kent u een persoon, een vrijwilligersproject, een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie die werk doen dat van onschatbare waarde is voor de samenleving? Dan kunt u deze persoon of organisatie voordragen voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017. Indienen kan tot 7 september 2017. Eind november worden de winnaars bekend gemaakt; dan is de prijsuitreiking aan 1 vrijwilliger, 1 organisatie en 1 jongere. Voor jongeren tot 22 jaar is een speciale prijs: de Jonge Vrijwilligersprijs. 


De prijs wordt uitgegeven door de gemeente Tilburg. De organisatie van de Vrijwilligersprijzen 2017 is in handen van ContourdeTwern.


Hier vindt u meer informatie over het indienen van kandidaten voor de Vrijwilligersprijzen 2017.