Berichten Netwerk

Geef je mening over sport en bewegen in de gemeente Tilburg - Vul de vragenlijst vóór 1 november 2018 in

30 oktober 2018

Inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout kunnen hun mening geven over sport en bewegen in de gemeente Tilburg. Meedoen kan door het invullen van de vragenlijst van de gemeente. Reageren kan tot 1 november 2018.

Lees meer

Vrijwilligersprijzen 2018: Tilburgers kunnen stemmen op hun favoriet

18 september 2018

Dalila Berden, José van den Broek en Annelies van Zeben maken dit jaar kans op de titel 'Vrijwilliger van het Jaar'. De strijd bij de Tilburgse organisaties gaat tussen Resto-013, Stichting NAHuis en IVN afdeling Tilburg. Het publiek kan meestemmen voor wie de Vrijwilligersprijs 2018 krijgt. Tot en met 24 september 2018 kun je twee stemmen uitbrengen: één op een van de genomineerde personen, één op een van de genomineerde organisaties.

Lees meer

8 september: 60+ beurs in Tilburg

16 augustus 2018

Op zaterdag 8 september 2018 vindt de jaarlijkse 60+ beurs plaats. Op deze beurs zijn stands te vinden van onder meer zorgaanbieders, sieradenmakers, horeca en reisaanbieders. In totaal zijn er 90 standplaatsen. Doorgaans bezoeken zo’n 4.000 personen uit Tilburg en omgeving deze beurs.

Lees meer

30 augustus: Feniks houdt open middag

14 augustus 2018

Donderdagmiddag 30 augustus 2018 zet Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg, de deuren weer open voor iedereen die kennis wil maken met de cursussen en activiteiten van Feniks.

Lees meer

5 juli: Training ervaringsdeskundigheid armoede voor vrouwen met minimuminkomen

25 juni 2018

Vrouwen met een minimuminkomen kunnen op donderdag 5 juli a.s. de training tot ervaringsdeskundige op het vlak van armoede volgen. De training wordt georganiseerd door Feniks en FNV Vrouw. De training duurt van 10.00 tot 15.00 uur en vindt plaats bij Feniks. Adres: NS-Plein 17 in Tilburg.

Lees meer

26 juni: Symposium R-Newt Kids

21 juni 2018

Krachtige ouders en krachtige kids: daar zet R-Newt Kids zich voor in. Dat is ook het thema van een symposium op dinsdag 26 juni 2018. Je bent van harte welkom om van 14.30 tot 19.00 uur te komen luisteren in De Symfonie aan de Eilenbergstraat 250 in Tilburg.

Lees meer

Bestuursakkoord 2018 - 2022 nieuwe coalitie Tilburg 'Gezond en Gelukkig in Tilburg'

19 juni 2018

Het bestuursakkoord getiteld ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ van de nieuwe coalitie in Tilburg is door de gemeenteraad aangenomen in de raadsvergadering van 18 juni 2018. Dit bestuursakkoord heeft betrekking op de periode 2018 – 2022. Hier kunt u het hele bestuursakkoord lezen.

Lees meer

28 maart: instanties organiseren Autisme Informatiemarkt in Tilburg

22 februari 2018

In aanloop naar de landelijke Autismeweek organiseren Autisme Informatie Centrum (AIC), Stichting MEE regio Tilburg, Expertisecentrum Autisme, Amarant Groep, GGZ Breburg, Buro Maks, ContourdeTwern, Impegno, Regionaal Autisme Centrum en RIBW Brabant een Autisme Informatiemarkt in Tilburg.

Lees meer

16 januari - Science Cafe Tilburg over 'Dementie: zicht op genezing?'

03 januari 2018

Science Cafe Tilburg organiseert een avond over dementie. Gastspreker is Prof. dr. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum Amsterdam.

Lees meer

Het regeerakkoord 2017 - 2021 en een aantal reacties

12 oktober 2017

Dinsdag 10 oktober 2017 presenteerde de vier coalitiepartners (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 2017 - 2021. Om u zelf snel te informeren hierover kunt u de samenvatting van de NOS lezen en bekijken (filmpje). Het CPB bekeek het cijfermateriaal en rekende de plannen door. Het verslag hiervan leest u hier. Verder tonen wij u hieronder de reacties van enkele organisaties op het regeerakkoord.

Lees meer

Tilburgs Vertrouwensexperiment: U kunt zich nog aanmelden

11 oktober 2017

Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering? Dan kunt u zich nog aanmelden voor het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Er zijn nog plekken vrij voor u en anderen die willen deelnemen.

Lees meer

Tilburg voor iedereen - Iedereen doet mee in onze samenleving!

10 oktober 2017

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Tilburgers kunnen ideeën voor 2018 indienen bij de gemeenteraad

27 september 2017

Inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten kunnen tot 30 oktober 2017 hun plannen indienen voor de begroting voor 2018. Tilburgers die een voorstel hebben dat zij graag gerealiseerd zien kunnen dit kenbaar maken bij de Tilburgse gemeenteraad. De gemeente kan daar geld voor vrijmaken. Daarvoor is een platform ter beschikking: www.methetoogop2018.nl. Ideeën uit de stad worden door de gemeenteraad meegenomen in de besprekingen over de begroting die starten in november.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Stichting De Vonk deed onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

27 september 2017

Stichting De Vonk uit Tilburg presenteerde onlangs de resultaten van het onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek getiteld ‘Speelruimte’ werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij die werkzaam is bij deze organisatie.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein

27 september 2017

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein dat naar verwachting begin 2018 wordt afgerond. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Hij deed in maart 2017 onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein. Daaruit bleek dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Dit speelt als er sprake is van meervoudige-problematiek en als er aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Lees meer

6 september: Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant organiseert cliëntentafels

16 augustus 2017

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad zijn medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

Lees meer