Bijeenkomst voor werkers in het vrouwenwerk

- 04 juni 2015

Delen:

Feniks, Stichting Casa en Movisie organiseren de eerste Brabantse netwerkbijeenkomst voor beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn in het vrouwenwerk. Centraal staat kennismaking en uitwisseling over krachten, uitdagingen en ondersteuningsvragen. Verschillende vrouwengroepen en projecten zijn op dit terrein actief in Brabant. Deze verschillen van elkaar, maar hebben als gemeenschappelijk doel de participatie en emancipatie van (kwetsbare) vrouwen. Datum en plaats: dinsdag 16 juni van 9.00 tot 12.00 uur, Feniks, emancipatie expertise centrum, Tilburg NS Plein 17, Tilburg. Deelname is gratis. Lees meer in deze uitnodiging.