​Brabant 1000: 1000 ideeën voor een sociaal en leefbaar Brabant

Berichten Netwerk - 03 september 2015

Delen:

ZET roept burgers op om tijdens de Brabant1000 mee te denken over slimme oplossingen

Het gaat om oplossingen binnen de thema’s: toegankelijkheid, eenzaamheid, en teruglopende voorzieningen. Meedoen kan op 17 september 2015 van 19.30 en 20.30 uur, thuis vanachter de computer of laptop. Via de website kunnen ideeën ingediend worden om Brabant nog socialer te maken.


Brabant1000 is een initiatief van ZET en vormt onderdeel van de European Social Innovation Week die van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september wordt gehouden. De drie beste ideeën worden samen met de bedenkers uitgevoerd in de feestelijke sfeer van het tienjarige bestaan van ZET (2016).


ZET wil dat alle mensen meedoen in de samenleving. Daarbij heeft ze speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Speerpunten zijn o.m. toegankelijkheid en bereikbaarheid, vitale wijken en kernen, samenleven met dementie.


Meer informatie over de Brabant1000 vindt u hier.

ZET is een organisatie die zich er voor inzet om alle mensen mee te laten doen in de samenleving. Zij ijvert ervoor dat ook kwetsbare groepen mee kunnen participeren. Speerpunten zijn o.m. toegankelijkheid en bereikbaarheid, vitale wijken en kernen, samenleven met dementie.


Meer informatie over de Brabant1000 vindt u hier.