Gesprek met beleidsmedewerkers gemeente over: "Brief met signalen over de Tilburgse Toegang"

Nieuws - 07 oktober 2015

Delen:

De Sociale Raad Tilburg heeft een brief met signalen over de Tilburgse Toegang naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Deze brief is besproken met een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg. Beiden, beleidsmedewerkers van de gemeente en leden van de Sociale Raad Tilburg, vinden het zinvol om signalen nader te bekijken en er van te leren. Met behulp daarvan kan de Toegang verder ontwikkeld worden.

De aanleiding om deze brief over de Tilburgse Toegang te schrijven was dat de leden van de Sociale Raad verschillende signalen hoorden van inwoners, ondersteuners en beroepskrachten uit de stad. Binnen de Toegang verloopt heel veel gelukkig gewoon goed. Er zijn echter ook ervaringen waarbij het niet goed gaat en waar mensen zich niet gehoord en gezien voelen. Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op snelle en goede hulp en daarom zijn deze ervaringen reden tot zorg. De Sociale Raad Tilburg heeft deze signalen gebundeld en toegestuurd aan het college van burgemeester en wethouders.


Deze brief is opgepakt door twee beleidsmedewerkers en tijdens het gesprek met hen zijn de diverse signalen besproken. Zij geven aan dat zij een aantal signalen herkennen, bij anderen hebben ze vragen of is meer informatie nodig en soms zijn hun ervaringen anders. De uitwisseling over de opgehaalde signalen moet leiden tot verbeteringen van knelpunten. Zowel de beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg als de leden van de Sociale Raad vinden het zinvol om op deze manier ervaringen betreffende de Tilburgse Toegang te bespreken. Ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid en opdracht betreffende de Tilburgse Toegang. Er is wel een gezamenlijk doel, namelijk een goed werkende toegang. Beide partijen hechten belang aan korte lijnen over deze signalen en tot slot is de afspraak gemaakt elkaar hier regelmatig over te spreken.