In dankbare herinnering: KARLA WENSTEDT

Nieuws - 18 februari 2019

Delen:

Karla

In dankbare herinnering


KARLA WENSTEDT


Lid en secretaris van de Sociale Raad Tilburg


Na een ziekbed maar toch nog onverwacht is Karla Wenstedt overleden. Veel te jong, ze was pas 62 jaar.

In september 2016 werd ze lid van de Sociale Raad Tilburg. Ze was geen onbekende voor ons. Toen wij startten met het organiseren van de Burgertop Sociaal 013, meldde ze zich. Burgers bij elkaar roepen en aan het woord laten vond ze zinvol. Daar wilde ze graag haar bijdrage aan leveren. Ze werd voorzitter van de werkgroep 'Werving' en trok vol energie de stad in om bekendheid te geven aan de Burgertop die in april 2016 gehouden werd. Zo vulde ze ook haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg in. Betrokken bij wat inwoners van onze stad bezig houdt, aandacht voor hun verhalen en helpend waar ze dat kon. Gericht op waar mensen echt wat aan hebben.

Voorjaar 2018 werd ze lid van het Dagelijks Bestuur en nam de functie van secretaris op zich. Ze leverde haar bijdrage aan het werk en dacht mee over belangrijke beleidslijnen. Het was altijd prettig samenwerken met haar.

We zijn haar heel dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend en spreken haar naam met liefde en respect uit.

We denken aan haar dochters Anouk en Niky en wensen hen heel veel sterkte.