Berichten uit het netwerk

Tilburgs Vertrouwensexperiment: U kunt zich nog aanmelden

11 oktober 2017

Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering? Dan kunt u zich nog aanmelden voor het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Er zijn nog plekken vrij voor u en anderen die willen deelnemen.


Wat houdt het in? U heeft een bijstandsuitkering. U weet als geen ander dat de regels van de bijstand vaak ingewikkeld en streng zijn. Wat doet het met u als meer persoonlijke aandacht krijgt? ... als u niet meer hoeft te solliciteren? .... of als u een bonus ontvangt bij het vinden van een baan? Wordt u daar simpelweg gelukkiger van? Vindt u sneller werk? Of doet u op een andere manier mee, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg te doen? Dit soort vragen wil de gemeente Tilburg samen met Tilburg University onderzoeken met het Tilburgs Vertrouwensexperiment: Doet u mee? Meld u dan hier aan.  

Lees meer

Tilburg voor iedereen - Iedereen doet mee in onze samenleving!

10 oktober 2017

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.


Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Tilburgers kunnen ideeën voor 2018 indienen bij de gemeenteraad

27 september 2017

Inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten kunnen tot 30 oktober 2017 hun plannen indienen voor de begroting voor 2018. Tilburgers die een voorstel hebben dat zij graag gerealiseerd zien kunnen dit kenbaar maken bij de Tilburgse gemeenteraad. De gemeente kan daar geld voor vrijmaken. Daarvoor is een platform ter beschikking: www.methetoogop2018.nl. Ideeën uit de stad worden door de gemeenteraad meegenomen in de besprekingen over de begroting die starten in november.

 

Alle ingediende voorstellen door inwoners, belangenvereniging en anderen worden op het platform gepubliceerd en zijn openbaar. U kunt er de plannen bekijken en daarover uw mening achterlaten.  

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Stichting De Vonk deed onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

27 september 2017

Stichting De Vonk uit Tilburg presenteerde onlangs de resultaten van het onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek getiteld ‘Speelruimte’ werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij die werkzaam is bij deze organisatie.

 

In 2013 is De Vonk gestart met een onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd van 2014 tot 2016. Het betreft een 3-jarig kwalitatief onderzoek in 14 gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Onderzocht werd de participatie van kinderen in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

 

Doel was om inzicht te verkrijgen in het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren. Het jaar 2016 was voor dit project het derde jaar van onderzoek. Het onderzoek is afgerond en het eindverslag is nu gepresenteerd.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein

27 september 2017

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein dat naar verwachting begin 2018 wordt afgerond. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Hij deed in maart 2017 onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein. Daaruit bleek dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Dit speelt als er sprake is van meervoudige-problematiek en als er aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 - Een inwoner aan het woord: Philia Schlappi, coördinator van Repair Café Tilburg

27 september 2017

‘Van de eenheid tussen mensen geniet ik’ 


Philia Schlappi (63 jaar) is een vrijwilligster in hart en nieren. Al vanaf jonge leeftijd zet ze zich via allerlei organisaties belangeloos in voor mede-Tilburgers. Nu is ze coördinator van een aantal Repair Cafés. Daarover gaan we met haar in gesprek.

 

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?

‘Voor de Repair Cafés ben ik coördinator. Mijn taak is zorgen dat er voldoende vrijwilligers in de Repair Cafés beschikbaar zijn en dat er gereedschappen aanwezig zijn. Ik geef leiding aan de vrijwilligers.’

Lees meer

6 september: Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant organiseert cliëntentafels

16 augustus 2017

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad zijn medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

 

Cliëntentafel in Tilburg

Datum: woensdag 6 september 2017 van 16.00 tot 18.00 uur, vindt de cliëntentafel voor de vestiging in Tilburg plaats.

Meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail naar cliëntenraad@jbbrabant.nl voor informatie en aanmelding.

Aanmelden uiterlijk 31 augustus 2017.

 

bron: Tilburgse Koerier

Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017: u kunt kandidaten voordragen

27 juni 2017

Kent u een persoon, een vrijwilligersproject, een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie die werk doen dat van onschatbare waarde is voor de samenleving? Dan kunt u deze persoon of organisatie voordragen voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017. Indienen kan tot 7 september 2017. Eind november worden de winnaars bekend gemaakt; dan is de prijsuitreiking aan 1 vrijwilliger, 1 organisatie en 1 jongere. Voor jongeren tot 22 jaar is een speciale prijs: de Jonge Vrijwilligersprijs. 


De prijs wordt uitgegeven door de gemeente Tilburg. De organisatie van de Vrijwilligersprijzen 2017 is in handen van ContourdeTwern.


Hier vindt u meer informatie over het indienen van kandidaten voor de Vrijwilligersprijzen 2017.

28 juni: Open Dag Feniks Tilburg

26 juni 2017

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum, houdt haar jaarlijkse open dag op woensdag 28 juni 2017 van 9.30 tot 12.30 uur. Je kunt er gratis deelnemen aan verschillende activiteiten: workshops, hand-, hoofd- en nekmassage, dansen, bekijken van het aanbod tweedehands kleding en exclusieve designtassen gemaakt door vrijwilligsters van Feniks. Er is een info-corner waar je uitleg kunt krijgen over de trajecten en cursussen van Feniks, een greep daaruit: EVA taalcursus voor laaggeletterde vrouwen,  Op Eigen Kracht en trajecten naar scholing en werk. 


Feniks, Open dag

Datum: woensdag 28 juni 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur

Locatie: NS Plein 17 , Tilburg

Deelname is gratis


Meer informatie vind je hier.

20 juni: Expertmeeting over mannen en emancipatie

14 juni 2017

Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen is van belang.

Daarom organiseren Feniks Emancipatie Expertisecentrum Tilburg en De Kennismakerij op dinsdag 20 juni 2017 van 13.00-17.00 uur de Tilburgse expertmeeting over mannenemancipatie. Doelgroep: professionals in het sociaal domein, zorg en onderwijs.


Rol van professionals
Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals en beleidsmakers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe ze deze rol verder vorm kunnen geven, is een van de thema’s van de studiemiddag. 


Expertmeeting over mannen en emancipatie
Datum: dinsdag 20 juni 2017
Locatie: De Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 18 (Spoorzone) Tilburg.
Aanmelden vóór 17 juni via e-mail: secretariaat@fenikstilburg.nl
Meer informatie vind je hier.


Bron: www.fenikstilburg.nl

Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering gaat door in Tilburg: Klijnsma akkoord

23 mei 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is alsnog akkoord gegaan met het experiment met regelluwe Bijstand in Tilburg. Vorige week liet Klijnsma's ministerie van VWS weten een streep te halen door de opzet van de proeven. Lees hier het hele artikel uit het Brabants Dagblad van 23 mei 2017.


Bron: Brabants Dagblad

Nieuwsbrief 7 - Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak jeugdoverlast

22 mei 2017

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies:


- De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om jeugdoverlast effectief te bestrijden.


- R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de gemaakte resultaatafspraken, met name waar het gaat om snelheid en het houden van stedelijk zicht op jeugdoverlast en jeugdnetwerken.


Klik hier voor het volledige onderzoek ‘R-Newt+ in Tilburg: Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast’.


Bron: www.r-newt.nl