Inspreektekst bij Commissie Sociale Stijging over maatschappelijk gevoelige voorzieningen

Adviezen - 25 januari 2016

Delen:

De Commissie Sociale Stijging nodigde op 23 november 2015 organisaties en burgers uit om hen te horen over maatschappelijk gevoelige voorzieningen in de stad Tilburg. Aanleiding is de komst van nieuwe regels op dit terrein. De vraag die voorlag was wat er in het verleden goed en niet goed is gegaan, of de rol van de gemeente daarbij goed of niet goed was, en/of dit laatste verbetering behoeft. De reacties van burgers en organisaties op deze vraag, wil de gemeente meenemen in toekomstig beleid.


De Sociale Raad Tilburg was ook gevraagd om zijn geluid te laten horen tijdens de bijeenkomst. Hier kunt u de reactie van de Sociale Raad lezen.