Jaarverslag 2023 Sociale Raad Tilburg

Nieuws - 26 juni 2024

Delen:

SRT jaarverslag 2023 01

Terugkijkend op het jaar 2023 zien we een jaar waarin we diverse adviezen hebben uitgebracht. We hebben veel gesprekken gevoerd: met inwoners organisaties en met (beleids)medewerkers van de gemeente. De brochure “Ervaringskennis” is aangeboden aan de gemeenteraad en in het najaar hebben we samen met Fontys de SRT-werkconferentie “Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!” georganiseerd. Zinvol en ook leuk om al deze werkzaamheden uit te voeren. Dat hebben we dan ook met veel enthousiasme en inzet gedaan. Lees het jaarverslag hier.

Wil je graag een papieren versie ontvangen, laat het ons weten door een mail te sturen naar: mail@socialeraadtilburg.nl. Als je jouw adres doorgeeft, zenden wij het SRT-jaarverslag 2023 naar je toe.

Je kunt de uitgebreide versie van het jaarverslag 2023 hier lezen.