Leden Sociale Raad Tilburg bekend

Nieuws - 15 januari 2015

Delen:

Jos van Balveren

De Sociale Raad bestaat nu uit elf leden. Dit zijn ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van de doelgroep of professionals, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Jos van Balveren. De Sociale Raad adviseert het college van B&W en de gemeenteraad over het beleid dat betrekking heeft op het gehele sociale domein en de transities.


Ga naar een overzicht van alle leden