Meedoen en meedenken over je eigen stad. (Hoe) doe jij dat?

Nieuws - 09 april 2019

Delen:

In maart heeft de Sociale Raad Tilburg een enquête over het thema burgerparticipatie uitgezet. Hier vind je een samenvatting van de resultaten.


86% van de respondenten vindt burgerparticipatie belangrijk. Het gemiddelde rapportcijfers is evenwel een 5,9. Er is dus ruimte voor verbetering. Een idee gaat vaak door de gemeentelijke ‘frietsnijder’, zo stelde een respondent. Veel respondenten merken bovendien op dat er te veel verschillende instrumenten voor burgerparticipatie zijn.


Uit de enquête blijkt dat vooral de traditionele vormen van inspraak en consultatie, zoals inspraakavonden, bekend zijn. De mogelijkheden die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, zoals ‘Dat kan ik beter’ en ’Dag van de verantwoording’ door de gemeente Tilburg, zijn veel minder bekend. Daar ligt dus nog een uitdaging.


Ondanks het optimisme en de bereidheid tot participatie vallen ook de negatieve ervaringen op. Eén op de vijf respondenten heeft uitgesproken negatieve ervaringen met burgerparticipatie of is ervan overtuigd dat burgerparticipatie niet zal leiden tot veranderingen in het beleid van de gemeente.


Vaak heeft burgerparticipatie betrekking op de inrichting van de publieke ruimte, maar er is ook grote bereidheid om betrokken te zijn bij zorg en welzijn, in het bijzonder bij de thema’s armoede en veiligheid in de buurt. Vooral de betrokkenheid bij de eigen omgeving motiveert Tilburgers om mee te praten en mee te doen.