Nieuws

Bekijk de promo voor de 1e SRT lezing

26 februari 2018

Uitnodiging

1e SRT-lezing: Hoogleraar Evelien Tonkens spreekt over: 'Zin of onzin? De participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen'

28 februari 2018, 19.30 uur bij Factorium


Zin of onzin? De participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen

08 februari 2018

De 1e SRT-lezing wordt gegeven door Evelien Tonkens.

Evelien Tonkens is sociologe, voormalig politica, columniste en adviseur voor diverse organisaties.

 

Momenteel is zij als hoogleraar ‘Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector’ werkzaam aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht.

Zij studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft aan de universiteiten van Nijmegen, Groningen en Amsterdam gewerkt en bij diverse onderzoeksinstituten. Van 2002 tot 2005 zat ze voor Groen Links in de Tweede Kamer en was woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie. Ze is zeven jaar vaste columniste geweest bij de Volkskrant. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal. Naast haar onderzoek is Evelien Tonkens actief (geweest) in sociale bewegingen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrouwenbeweging en feminisme. Momenteel is ze lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ en redacteur van TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 


FOTO DOOR  Studio Aksento

Advies Coöperatie Toegang

24 januari 2018

Begin december heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende het voornemen van de gemeente Tilburg om een Coöperatie Toegang op te richten. De partners (IMW, MEE, GGD, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg) die samen de Toegang vormen hebben dit voorstel ontwikkeld om zo te komen tot een meer integrale bedrijfsvoering.


De Sociale Raad Tilburg oordeelt positief over dit plan. Teammanagers komen in dienst van de Coöperatie waardoor ze een onafhankelijke positie krijgen ten opzichte van de organisaties. Tevens zal dit bijdragen aan het ontwikkelen van een éénduidige doelstelling en werkwijze. Dit zal de dienstverlening aan de burgers ten goede komen.

 

Het hele advies kunt u hier lezen.


Advies Coöperatie Toegang: reactie van het college van B&W

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op het advies van de Sociale Raad Tilburg betreffende de oprichting van een Coöperatie Toegang.


Deze reactie kunt u hier lezen.

Beleidsmedewerkster Marthe Genten heeft Sociale Raad Tilburg verlaten

17 januari 2018

Van 1 maart 2017 tot 31 december 2017 werkte Marthe Genten als beleidsmedewerkster bij het ondersteuningsbureau van de Sociale Raad Tilburg. Eén van haar taken was het aandachtsveld jeugd. Dit heeft geleid tot het mooie resultaat van de publicatie: ‘Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd’. We danken haar voor de prettige samenwerking.

Sociale Raad Tilburg zoekt twee nieuwe leden

10 januari 2018

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht  het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

 

Profiel - algemeen

U bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.

U bent sociaal en maatschappelijk betrokken bij uw mede-inwoners en weet wat er speelt in bijvoorbeeld uw straat, de buurt, de (sport)club of het verenigingsleven.  

U hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein of thema’s daarbinnen (Participatiewet – Jeugdzorg – WMO).

Als lid van de Sociale Raad Tilburg levert u een bijdrage aan het signaleren van wat er in de stad speelt en kunt u deze kennis inzetten bij advisering aan de gemeente.

 

Alle sollicitaties die wij voor woensdag 31 januari 2018 ontvangen, nemen wij in behandeling.

 

De volledige vacaturetekst vindt u op: http://socialeraadtilburg.nl/n...


Hier vindt u de vacature als pdf-bestand.

28 februari 2018: De Sociale Raad Tilburg organiseert de 1e SRT-lezing

03 januari 2018

UITNODIGING

 

De Sociale Raad Tilburg

nodigt u/je uit voor de eerste

SRT-LEZING

 

over

de participatiesamenleving:

knellende vragen en nieuwe kansen

 

gegeven door

Evelien Tonkens

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

aan de Universiteit van Humanistiek

 

Datum: woensdag 28 februari 2018 

 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur 

en na afloop gelegenheid om nog even na te praten 

Toegang:  - gratis

                 - bij voorkeur vooraf aanmelden bij Sociale Raad Tilburg

                 - binnenlopen mag ook

Waar:       Factorium

Koningsplein 11A Tilburg

 

Sociale Raad Tilburg

E: mail@socialeraadtilburg.nl

T: 013 – 467 19 55

W: www.socialeraadtilburg.nl

A: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg

Nieuwsbrief nummer 9 van de Sociale Raad Tilburg is uit

21 december 2017

Onze nieuwsbrief nummer 9 is uit. Het is de hekkensluiter van 2017. Lees hem hier.

Nieuwsbrief 9 - Sociale Raad Tilburg is gestart met panel

21 december 2017

Veel mensen vulden de eerste enquête in

 

De Sociale Raad Tilburg is gestart met een eigen SRT-panel. In het panel leggen wij bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vragen voor omdat wij graag hun mening willen horen over thema’s op het vlak van het sociaal domein. De Sociale Raad Tilburg is blij met de gebleken animo.

Want met de antwoorden kan hij het college van burgemeester en wethouders van Tilburg beter adviseren. Eén van de deelnemers aan het SRT-panel zei: ‘Ik doe graag mee, want ik vind het belangrijk hierover mijn mening te laten horen’.

 

Inmiddels is de eerste enquête richting 376 burgers gegaan. Daarvan vulden 102 mensen de vragenlijst in. Dat is een ruime 25 procent. Voor een eerste editie is dat een zeer mooi resultaat.

De eerste enquête stond in het teken van ‘Wijk aan zet’. Onder deze titel bracht de gemeente Tilburg eerder dit jaar een beleidsplan uit met de strekking burgers meer te willen betrekken bij hun eigen wijk. 

 

Wij willen ongeveer vier keer per jaar een enquête uitzetten aan een vaste groep van panelleden. Het invullen van een enquête duurt ongeveer 10 minuten. Wij zijn mensen erg erkentelijk dat ze hieraan hun medewerking willen verlenen. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe beter we weten wat burgers vinden van bepaalde actuele vraagstukken binnen het Tilburgse sociaal domein. Dit is informatie die wij kunnen gebruiken bij het geven van adviezen. Dat is namelijk de hoofdtaak van de Sociale Raad Tilburg.

 

Wilt u ook lid worden van het SRT-panel? Dan kan. Schrijft u zich dan in via: mail@socialeraadtilburg.nl

Nieuwsbrief 9 - Even voorstellen: Chantal van Birgelen, lid van de Sociale Raad Tilburg

21 december 2017

Als je gezond bent, sta je niet zo snel stil bij hoe het zou zijn als je afhankelijk bent van anderen. Tot mijn 27jaar  deed ik dat ook niet. Totdat m’n normale leven langzaam werd verruild voor een heel ander leven. Toen mijn spieren steeds zwakker werden, moest ik opeens hulp gaan vragen. Iets wat ik vreselijk vond. In de loop der jaren heb ik dit geleerd en heb ik ook ervaren hoe prettig het is om deze hulp te krijgen. Soms drempelloos, maar soms ook met de nodige hobbels door de vele bureaucratie en het onbegrip. En juist dat laatste vreet energie. Energie die je juist nodig hebt om overeind te blijven.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg brengt iets nieuws: het SRT-panel voor burgers

06 december 2017

De Sociale Raad Tilburg start met een eigen panel. Wij willen graag aan inwoners vragen voorleggen en uw mening horen over bepaalde thema’s van het sociaal domein. Onze eerste enquête is nu verzonden aan burgers waar wij eerder contact mee hadden. Wilt u hier ook aan meedoen? Dat kan. U kunt tot en met zondag 10 december 2017 de vragenlijst invullen. Wij zijn er erg blij mee. Hier vindt u onze enquête.


Onderin het enquêteformulier wordt u gevraagd om uw e-mailadres in te vullen, zodat wij u in de toekomst vaker kunnen benaderen voor het SRT-panel. Als u wilt deelnemen aan het SRT-panel dan ontvangt u ongeveer vier keer per jaar een enquête. Invullen duurt ongeveer tien minuten.


Wij vinden het prettig dat u door het invullen uw medewerking geeft. Als dank daarvoor kunt u onze pas verschenen publicatie 'Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd' hier bekijken.Lees meer