Nieuws

Inschrijven SRT-Lezing: "Burgerparticipatie. Dilemma’s tussen droom en daad"

20 maart 2019

Wilt u zich inschrijven voor de SRT-Lezing over burgerparticipatie op vrijdagmiddag 5 april 2019? Dat kan hier.

Nieuwsbrief nummer 10 van Sociale Raad Tilburg is uit

20 maart 2019

Wij - Sociale Raad Tilburg - presenteren u een onze laatste nieuwsbrief. U kunt hem hier lezen.

Nieuwsbrief 10 - Wie is Thijs van Mierlo?

19 maart 2019

Co-referent tijdens de 2e SRT-lezing is Thijs van Mierlo. Hij is directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Het LSA is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

Lees meer

Nieuwsbrief 10 - Wie is Alex Brenninkmeijer?

19 maart 2019

Alex Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 de Nationale Ombudsman in Nederland. Nu is hij lid van de Europese Rekenkamer. Ook is hij faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht. En op 5 april 2019 verheugen wij ons op zijn komst als spreker tijdens onze 2e SRT-lezing getiteld: ‘Burgerparticipatie. Dilemma’s tussen droom en daad’. We willen u alvast kennis met hem laten maken.

Lees meer

Nieuwsbrief 10 - Een lid stelt zich voor: Rogier van Luxemburg

19 maart 2019

Mijn naam is Rogier van Luxemburg en ben sinds 2015 lid van de Sociale Raad Tilburg. Ik woon in de Tilburgse wijk Reeshof, ben getrouwd en ik ben vader van twee mooie meiden.


In het dagelijks leven ben ik, inmiddels alweer 18 jaar, werkzaam bij het Jongerenwerk R-Newt. Het werken met jongeren, met name in een kwetsbare positie, is echt mijn passie.

Lees meer

Advies: "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg april 2019"

11 maart 2019

Deze verordening WMO van de gemeente Tilburg volgt heel snel op de vorige waarover wij op 24 augustus 2018 advies uitgebracht hebben. De reden hiervoor is dat per 1 april 2019 WMO-begeleiding regionaal ingekocht wordt en dat betekent dat de verordening daarop aangepast moet worden. De veranderingen betreffen dan ook vooral tekstuele aanpassingen en aanpassingen van tarieven. Bij het bespreken van deze verordening kwamen er op basis van ervaringen van burgers nog wel een paar aandachtspunten naar voren. Deze hebben we meegenomen in dit advies.


Hier leest u het advies van de Sociale Raad Tilburg.


En hier vindt u het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op ons advies.

In gesprek met de bewonersraad van Prisma

26 februari 2019

Vrijdagochtend 8 februari zijn we met een aantal leden van de Sociale Raad Tilburg op bezoek geweest bij Prisma in Biezenmortel. De Bewonersraad van Prisma had ons uitgenodigd om een keer bij hen langs te komen en met hen in gesprek te gaan over 'burgerschap'.Deze uitnodiging hebben wij graag aangenomen. Het was een bezoek dat zeer de moeite waard was. Leden van de bewonersraad en bewoners vertelden over hun leven en hoe zij het wonen op Landpark Assisië ervaren.

Lees meer

In dankbare herinnering: KARLA WENSTEDT

18 februari 2019

In dankbare herinnering


KARLA WENSTEDT


Lid en secretaris van de Sociale Raad Tilburg


Na een ziekbed maar toch nog onverwacht is Karla Wenstedt overleden. Veel te jong, ze was pas 62 jaar.

In september 2016 werd ze lid van de Sociale Raad Tilburg. Ze was geen onbekende voor ons. Toen wij startten met het organiseren van de Burgertop Sociaal 013, meldde ze zich. Burgers bij elkaar roepen en aan het woord laten vond ze zinvol. Daar wilde ze graag haar bijdrage aan leveren. Ze werd voorzitter van de werkgroep 'Werving' en trok vol energie de stad in om bekendheid te geven aan de Burgertop die in april 2016 gehouden werd. Zo vulde ze ook haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg in. Betrokken bij wat inwoners van onze stad bezig houdt, aandacht voor hun verhalen en helpend waar ze dat kon. Gericht op waar mensen echt wat aan hebben.

Voorjaar 2018 werd ze lid van het Dagelijks Bestuur en nam de functie van secretaris op zich. Ze leverde haar bijdrage aan het werk en dacht mee over belangrijke beleidslijnen. Het was altijd prettig samenwerken met haar.

We zijn haar heel dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend en spreken haar naam met liefde en respect uit.

We denken aan haar dochters Anouk en Niky en wensen hen heel veel sterkte.

SRT-lezing 2019 met werktafels: "Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad"

29 januari 2019

De Sociale Raad Tilburg (SRT) organiseert op 5 april 2019 voor de tweede keer een lezing. Dit jaar getiteld 'Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’. Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal Ombudsman en momenteel lid van de Europese Rekenkamer deelt zijn inzichten hierover. Volgens hem moet een ‘democratie van burgers’ die past bij deze tijd opnieuw vorm krijgen. Inwoners van Tilburger, Berkel-Enschot en Udenhout worden uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.


Burgerparticipatie vindt op veel manieren plaats. Zoals het organiseren van schoonmaakacties in de straat, een buurtspeeltuin, het oprichten van een lokale zorgcoöperatie, of beschikking over wijkbudgetten om eigen plannen uit te voeren in de buurt. Thijs van Mierlo van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners deelt zijn kennis uit de landelijke praktijk. Ook inwoners worden steeds meer betrokken bij het beleid van de gemeente, daarover vertelt wethouder Marcelle Hendrickx.


Op de vraag ‘Wat is burgerparticipatie?’ kun je veel verschillende antwoorden krijgen. Wat versta jij eronder? Na de lezing praten we verder over dilemma’s en kansen in de gemeente Tilburg. Vergroot burgerparticipatie sociale ongelijkheid of juist niet?  Hoe kan burgerparticipatie bijdragen aan vermindering van armoedeproblematiek? Gaan gemeentelijke politiek en burgerparticipatie goed samen? Jouw mening en ervaring horen we graag.


Praktisch

Datum: vrijdag 5 april 2019

Locatie: LOFT, Ringbaan Oost 8-17 in Tilburg

Aanmelden is gewenst via mail@socialeraadtilburg.nl

Iedereen is welkom en deelname is gratis.


Programma

Het programma start om 14:00 u en eindigt om 17:30 u.

Via 'lees meer' onderin vindt u meer informatie over het programma.Lees meer

Jasmin Vogeley is gestopt bij Sociale Raad Tilburg

15 januari 2019

Jasmin Vogeley heeft per 31 december 2018 haar lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg opgezegd. Zij is vanaf het begin, januari 2015, lid geweest.

Ze kan het werk voor de Sociale Raad Tilburg niet langer combineren met haar eigen psychologiepraktijk. We begrijpen haar keuze, maar vinden het jammer dat ze ons verlaat. Jasmin bekeek de zaken waar we mee bezig zijn altijd met een scherpe blik. Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en bijdragen aan ons werk.

Advies: “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”

07 januari 2019

De inzet van ervaringsdeskundigen: een fenomeen dat in de zorgsector en het sociaal domein steeds bekender en vanzelfsprekender wordt. De gemeente maakt er gebruik van, maar ook Amarant, St. MEE, Traverse, het jongerenwerk van R-Newt, RIBW, GGZ Breburg en Buro Maks. De ervaringen zijn overwegend positief. De Sociale Raad Tilburg bepleit in een rapport met de titel “Het cement tussen de tegels” nu een volgende stap: meer beleid en een betere inbedding van ervaringsdeskundigen in de organisaties. De Sociale Raad Tilburg adviseert de gemeente ook om te bevorderen dat ervaringsdeskundigen een normaal dienstverband krijgen. Nu zijn de meeste ervaringsdeskundigen nog als vrijwilliger werkzaam. Het doel is om de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid nog beter te borgen.


De Sociale Raad Tilburg heeft het advies gebaseerd op een reeks van gesprekken, niet alleen met de ervaringsdeskundigen zelf, maar ook met instellingen in de zorgsector, de gemeente Tilburg en enkele nationale kenniscentra.


  • Lees hier het persbericht over het advies “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid”.


  • Het adviesrapport “Het cement tussen de tegels. Advies over inzet van ervaringsdeskundigheid” is hier te vinden.


  • En hier vindt u Bijlage 1 Vragenlijst gesprekken ervaringsdeskundigheid.

Advies: "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019"

21 november 2018

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de concept ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’. Op 24 augustus 2018 hebben wij dit advies naar het college van burgemeester en wethouders verzonden.


De conceptverordening WMO 2019 bevat weinig nieuwe informatie. De veranderingen in deze verordening betreffen vooral tekstuele aanpassingen ter verduidelijking en indexering van tarieven. Er zijn geen beleidsmatige veranderingen.

De Sociale Raad Tilburg heeft een aantal aandachtspunten benoemd om teksten betreffende cliënt, (onafhankelijke) cliëntondersteuning, toestemmingsverklaring en verslag gesprek aan te scherpen. Tot slot een kort advies over sportbeoefening en het registreren van gegevens.


Het SRT-advies vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg heeft op 25 oktober 2018 gereageerd op het advies ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2019’ dat door de Sociale Raad Tilburg is uitgebracht.


Het antwoord van het college kunt u hier lezen.