Nieuws

SRT-bespreking: "Meer voor elkaar" - het coalitieakkoord van Tilburg 2022-2026

11 juli 2022
220704 SRT bespreking

"Meer voor elkaar": een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt. Er worden mooie en hoge ambities beschreven in het coalitieakkoord van de gemeente Tilburg 2022-2026. De Sociale Raad Tilburg heeft nadrukkelijk stil gestaan bij dit coalitieakkoord. Het uitgangspunt van het gesprek: de vier onderwerpen zoals beschreven in “Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!”.
In het coalitieakkoord zien we kansen maar ook uitdagingen en vragen. We zijn zeer benieuwd naar de uitvoeringsbrieven. Want het gaat tenslotte om de inwoners en hoe beleid uitvoering wordt.

Lees meer

In gesprek met de dorpsraad van Udenhout

27 juni 2022
IMG 20220601 WA0001

De leden van de dorpsraad Udenhout vertellen over hun dorp en de wijkagenda. Er is een sterke sociale cohesie met veel actieve inwoners. De lijntjes zijn kort en zij horen veel wat waardevol is voor de wijkagenda. Aandachtspunten voor hen zijn: woningen voor ouderen, er is behoefte aan een ontmoetingsruimte, gebruik de aanwezige kennis en ervaring van inwoners bij nieuwe plannen. Inwoners willen graag meedenken en verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer

In gesprek met wijkraad Tilburg 3 West

20 juni 2022
20220519 165337

De Sociale Raad Tilburg is in gesprek gegaan met wijkraad Tilburg 3 West over de wijkagenda en hun wijk. Een mooi gesprek met zeer betrokken wijkbewoners die veel kennis hebben van de wijk en de mensen die er wonen. Aandachtspunten die zij benoemen: betrokkenheid inwoners, eigenaarschap en communicatie. Er is behoefte aan laagdrempelige en kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk. Wat ze vooral benadrukken: ’t Zand is een mooie en groene wijk met alle scholen dichtbij. Het is hier prettig wonen.

Lees meer

Jaarverslag Sociale Raad Tilburg 2021

27 mei 2022
Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 is een jaar met veel afwisseling. Covid, de gevolgen daarvan en de RIVM-maatregelen hebben ook dit jaar weer veel bepaald. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de samenleving en de werkzaamheden gewoon doorgegaan. In ons jaarverslag 2021 lees je hier meer over.

Lees meer

In gesprek met de bewonersraad van Landpark Assisië

02 mei 2022
In gesprek met leden van de bewonersraad Landpark Assisie

Afgelopen donderdag hadden we een inspirerend overleg met Jim en Patrick, leden van de bewonersraad van Landpark Assisië en Landparkmedewerker Michael. Wat ze daar doen met betrekking tot burgerparticipatie en het verbinden van hun binnenwereld met de buitenwereld, is erg de moeite waard. De tijd nemen om te luisteren staat centraal.

Lees meer

Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!

21 maart 2022
Anker in zwaar weer

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De Sociale Raad Tilburg heeft een inspiratiepamflet geschreven om zijn visie en prioriteiten voor de komende periode te delen met de gemeenteraad, het nieuwe college en alle Tilburgers. Vier thema’s staan wat ons betreft centraal: bestaanszekerheid en armoede, mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen.

Lees meer

SRT - Infographic “Jongeren en wachttijden”

11 maart 2022
Infographic jongeren wachttijden

Wachtlijsten, wachttijden, wachten…

De Sociale Raad Tilburg heeft de afgelopen maanden met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente gesproken over wachtlijsten en wachttijden. Dat leverde veel zorgelijke verhalen op van en over jongeren en ouders die te lang moeten wachten op passende hulpverlening. Hun verhalen hebben we verwerkt in een infographic waarbij het perspectief van de jongere centraal staat.

Lees meer

Afscheid van Jos Oskam

11 maart 2022
180704 Portretfoto Jos Oskam

Eind februari 2022 hebben we afscheid genomen van Jos Oskam als lid van de Sociale Raad Tilburg. Jos is zes jaar lid geweest en in die periode hebben we dankbaar gebruik gemaakt van zijn grote deskundigheid wat betreft de Participatiewet. Gedegen en betrouwbaar en het was altijd heel prettig om met hem samen te werken. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Sociale Raad Tilburg en daar bedanken wij hem voor.

Lees meer

Gezellige feestdagen en een gezond en solidair 2022!

22 december 2021
Beste wensen

De Sociale Raad Tilburg wenst iedereen gezellige feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar 2022 toe.

Lees meer

Welkom aan twee nieuwe SRT-leden: Carla en José

03 december 2021
Nieuwe leden srt 2021

Sinds kort heeft de Sociale Raad Tilburg twee nieuwe leden: Carla Ter Beek (lid) en José Rijnen (kandidaat-lid). We zijn blij dat zij de SRT met hun ervaring en kennis komen versterken.

Lees meer

SRT-advies: “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”

03 december 2021
Sociaal Meldpunt Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 september 2021 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

03 december 2021
Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Lees meer

SRT-advies: “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”

03 december 2021
Youth Support 0K7Ggia8Lve

De Sociale Raad Tilburg heeft op 13 september 2021 advies uitgebracht over het “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”

03 december 2021
Jeugdhulp

De Sociale Raad Tilburg heeft op 23 juli 2021 advies uitgebracht over de “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”. Evenals bij de verordening “Wmo 2022” heeft de SRT de volgende adviezen gegeven:

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”

02 december 2021
Social Support Pgnqt0Rxwls

Op 23 juli 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies gegeven over de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”. De SRT heeft twee adviezen voor de gemeente.

Lees meer

SRT-advies: “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”

02 december 2021
Persoonlijke ontwikkeling

Eerder dit jaar, op 23 maart 2021, heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de kadernota “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”. Het belang van jezelf kunnen ontwikkelen is groot: voor de persoon zelf, voor zijn of haar omgeving, voor de samenleving. De SRT adviseert onder andere om te onderzoeken welke inhoudelijke wensen inwoners zelf hebben en welke praktische ondersteuning zij nodig hebben.

Lees meer

SRT-advies: “Inclusie”

30 oktober 2021
Diversity Dnkonxqti3C

De Sociale Raad Tilburg heeft eind juni 2021 advies uitgebracht over “inclusie”. Diversiteit en inclusie gaan over hele fundamentele vraagstukken, over problemen en mechanismen die verankerd zijn in onze samenleving, in ons gedrag en onze structuren: iets wat dwars door alle beleidsterreinen heen speelt. Daarom is dit voor de SRT een belangrijk onderwerp.

Lees meer

SRT-advies: “Bieden van passende ondersteuning 2021 - 2024”

30 oktober 2021
Care Tze2Ttdq6Zo

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 mei 2021 advies uitgebracht over de kadernota “Bieden van passende ondersteuning 2021 – 2024”. De benadering vanuit integraliteit en samenhang is voor de SRT een vanzelfsprekende keuze. Werk kan de beste zorg zijn maar werk is vaak pas mogelijk als eerst goede zorg is geregeld en urgente problemen zijn aangepakt. De SRT vraagt expliciet aandacht voor mensen met een chronische problematiek en/of kwetsbaarheid. We missen in deze kadernota de aandacht voor en erkenning van inwoners die noodgedwongen een blijvende hulpvraag hebben. Er zal steeds goed naar inwoners geluisterd moeten worden wat zij aangeven als (urgente) problemen en mogelijke oplossingen. Alleen dan kan iedereen naar vermogen meedoen.

Lees meer

SRT-advies: “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”

16 juli 2021
Holland U6Sjahiwxmi

Op 7 juni 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”. De SRT onderschrijft de visie en inzet van het college om de sociale basis te versterken. De sociale basis moet vooral een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg hebben voor elkaar. Veel inwoners zijn al heel actief in hun eigen buurt om er een mooie en fijne woonwijk van te maken. Het is van belang inwoners hierin te ondersteunen. Gezien de ambities van de gemeente Tilburg is het noodzakelijk hierin meer te investeren. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een versteviging van die sociale basis en kan de wens om meer op te lossen in die sociale basis concrete uitwerking krijgen.

Lees meer

Jaarverslag Sociale Raad Tilburg 2020

13 juli 2021
Jaarverslag

In het jaar 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg onder bijzondere omstandigheden zijn werk moeten verrichten. Het is gelukt om snel te schakelen en onze werkwijze aan te passen. Er zijn diverse adviezen uitgebracht, er is (digitaal) vergaderd en er zijn overleggen geweest met beleidsmedewerkers en bewoners. En ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg hebben we drie korte films uitgebracht over de drie rode draden in het werk. In ons jaarverslag 2020 lees je hier meer over.

Lees meer