Nieuws

SRT-lezing 2022: "Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering"

15 oktober 2022
221015 Brabants Dagblad foto

Zondag 16 oktober 2022 vindt de SRT-lezing 2022 plaats. Tim 'S Jongers zal deze uitspreken. In het Brabants Dagblad van zaterdag 15 oktober geeft hij in een opinieartikel zijn analyse en bouwstenen voor de brug die gebouwd moet worden. Tijdens de SRT-lezing gaat hij hier verder op in. En we gaan samen het gesprek aan: inwoners, professionals, beleidsmakers.

Lees meer

Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering

09 oktober 2022

Weten beleidsmakers wat mensen in kwetsbare positie nodig hebben?
Op de gratis SRT-lezing op zondag 16 oktober zal Tim 'S Jongers zijn verhaal doen. Inwoners, professionals en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek. We hopen dat jij ook komt!
Tijd: 14.30 - 16.45 uur (zaal open 14.00 uur)
Locatie: Koning Willem ll College, Tatraweg 80, Tilburg
Aanmelden kan hier

Lees meer

Advies: Advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”

07 oktober 2022
221007 Deuren

Begin deze week, op 3 oktober 2022, heeft de SRT advies uitgebracht over de “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”. Zoals eigen is aan een beleidskader is het algemeen geformuleerd en de concrete invulling volgt dus later. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel altijd om die concrete invulling. De Toegang is immers voor inwoners de toegang tot hulp en ondersteuning. Deze moet goed vindbaar zijn, een snelle reactie is nodig en er moet passende en goede zorg geleverd worden.

Lees meer

SRT-lezing 2022: “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering” Start: 14.30 uur

09 september 2022
SRT lezing 2022

Uitnodiging: op zondag 16 oktober 2022 spreekt Tim ’S Jongers de SRT-lezing 2022 uit.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: nieuwe collega’s gezocht

29 augustus 2022
2208 SRT vacatures

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft drie vacatures. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe leden die onze adviesraad komen versterken. De SRT wil graag weten wat Tilburgers bezighoudt omdat dat belangrijke informatie is voor onze adviezen.
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de SRT?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. We worden graag verrast!

Lees meer

Sociale Raad Tilburg

21 juli 2022
SRT Fijne zomer

Wij wensen u een hele mooie en gezellige zomer toe!

Lees meer

SRT-lezing 2022 “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid”

20 juli 2022
221016 save the date image 2022 01

De Sociale Raad Tilburg nodigt je uit voor de SRT-lezing 2022.

Lees meer

Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”

20 juli 2022
220720 Kleurige gieters

Eerder dit jaar, op 14 april 2022, heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT) advies uitgebracht over de “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”. De SRT ziet dat ambities die de afgelopen jaren uitgesproken zijn, terugkomen in deze verordening. Dit vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling.

Lees meer

SRT-bespreking: "Meer voor elkaar" - het coalitieakkoord van Tilburg 2022-2026

11 juli 2022
220704 SRT bespreking

"Meer voor elkaar": een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt. Er worden mooie en hoge ambities beschreven in het coalitieakkoord van de gemeente Tilburg 2022-2026. De Sociale Raad Tilburg heeft nadrukkelijk stil gestaan bij dit coalitieakkoord. Het uitgangspunt van het gesprek: de vier onderwerpen zoals beschreven in “Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!”.
In het coalitieakkoord zien we kansen maar ook uitdagingen en vragen. We zijn zeer benieuwd naar de uitvoeringsbrieven. Want het gaat tenslotte om de inwoners en hoe beleid uitvoering wordt.

Lees meer

In gesprek met de dorpsraad van Udenhout

27 juni 2022
IMG 20220601 WA0001

De leden van de dorpsraad Udenhout vertellen over hun dorp en de wijkagenda. Er is een sterke sociale cohesie met veel actieve inwoners. De lijntjes zijn kort en zij horen veel wat waardevol is voor de wijkagenda. Aandachtspunten voor hen zijn: woningen voor ouderen, er is behoefte aan een ontmoetingsruimte, gebruik de aanwezige kennis en ervaring van inwoners bij nieuwe plannen. Inwoners willen graag meedenken en verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer

In gesprek met wijkraad Tilburg 3 West

20 juni 2022
20220519 165337

De Sociale Raad Tilburg is in gesprek gegaan met wijkraad Tilburg 3 West over de wijkagenda en hun wijk. Een mooi gesprek met zeer betrokken wijkbewoners die veel kennis hebben van de wijk en de mensen die er wonen. Aandachtspunten die zij benoemen: betrokkenheid inwoners, eigenaarschap en communicatie. Er is behoefte aan laagdrempelige en kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk. Wat ze vooral benadrukken: ’t Zand is een mooie en groene wijk met alle scholen dichtbij. Het is hier prettig wonen.

Lees meer

Jaarverslag Sociale Raad Tilburg 2021

27 mei 2022
Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 is een jaar met veel afwisseling. Covid, de gevolgen daarvan en de RIVM-maatregelen hebben ook dit jaar weer veel bepaald. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de samenleving en de werkzaamheden gewoon doorgegaan. In ons jaarverslag 2021 lees je hier meer over.

Lees meer

In gesprek met de bewonersraad van Landpark Assisië

02 mei 2022
In gesprek met leden van de bewonersraad Landpark Assisie

Afgelopen donderdag hadden we een inspirerend overleg met Jim en Patrick, leden van de bewonersraad van Landpark Assisië en Landparkmedewerker Michael. Wat ze daar doen met betrekking tot burgerparticipatie en het verbinden van hun binnenwereld met de buitenwereld, is erg de moeite waard. De tijd nemen om te luisteren staat centraal.

Lees meer

Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!

21 maart 2022
Anker in zwaar weer

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De Sociale Raad Tilburg heeft een inspiratiepamflet geschreven om zijn visie en prioriteiten voor de komende periode te delen met de gemeenteraad, het nieuwe college en alle Tilburgers. Vier thema’s staan wat ons betreft centraal: bestaanszekerheid en armoede, mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen.

Lees meer

SRT - Infographic “Jongeren en wachttijden”

11 maart 2022
Infographic jongeren wachttijden

Wachtlijsten, wachttijden, wachten…

De Sociale Raad Tilburg heeft de afgelopen maanden met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente gesproken over wachtlijsten en wachttijden. Dat leverde veel zorgelijke verhalen op van en over jongeren en ouders die te lang moeten wachten op passende hulpverlening. Hun verhalen hebben we verwerkt in een infographic waarbij het perspectief van de jongere centraal staat.

Lees meer

Afscheid van Jos Oskam

11 maart 2022
180704 Portretfoto Jos Oskam

Eind februari 2022 hebben we afscheid genomen van Jos Oskam als lid van de Sociale Raad Tilburg. Jos is zes jaar lid geweest en in die periode hebben we dankbaar gebruik gemaakt van zijn grote deskundigheid wat betreft de Participatiewet. Gedegen en betrouwbaar en het was altijd heel prettig om met hem samen te werken. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Sociale Raad Tilburg en daar bedanken wij hem voor.

Lees meer

Gezellige feestdagen en een gezond en solidair 2022!

22 december 2021
Beste wensen

De Sociale Raad Tilburg wenst iedereen gezellige feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar 2022 toe.

Lees meer

Welkom aan twee nieuwe SRT-leden: Carla en José

03 december 2021
Nieuwe leden srt 2021

Sinds kort heeft de Sociale Raad Tilburg twee nieuwe leden: Carla Ter Beek (lid) en José Rijnen (kandidaat-lid). We zijn blij dat zij de SRT met hun ervaring en kennis komen versterken.

Lees meer

SRT-advies: “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”

03 december 2021
Sociaal Meldpunt Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 september 2021 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

03 december 2021
Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Lees meer