Nieuwsbrief 1 - Rita Barto stelt zich voor

Nieuws - 01 juni 2015

Delen:

Portretfoto-Rita-Barto-van-Wijngaarden

Mijn naam is Rita Barto-van Wijngaarden. Ik ben 69 jaar en daarmee het oudste lid van de Sociale Raad Tilburg. Mijn netwerk bestaat voor een groot gedeelte uit de senioren in onze stad, maar dat wil niet zeggen dat ik mij alleen voor hen zal inzetten. Ik heb veel belangstelling voor de domeinen participatie, jeugd en natuurlijk de WMO. Alle groepen vormen samen de maatschappij. Door ons er gezamenlijk voor in te zetten, krijgen we de samenleving die we willen hebben.

De senioren vormen een grote groep. Ruim 25 procent van de inwoners van onze stad is ouder dan 55 jaar. Dat is op zich geen probleem. Het grootste gedeelte van deze groep mensen is actief en doet volwaardig mee in de samenleving. Hoewel ouderen veel kennis en ervaring hebben opgedaan op alle terreinen, vind ik dat deze te weinig wordt benut. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de beleidsterreinen jeugd en participatie.


Een kleine groep van de ouderen heeft een vorm van ondersteuning nodig. Ik hecht er dan ook belang aan dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor mensen die financieel minder draagkrachtig zijn moeten er goede regelingen zijn. Als lid van de Sociale Raad Tilburg zal ik mij daarvoor inzetten. Ik ben wel van mening dat ouderen, die nog midden in de samenleving staan, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van anderen die wat meer aandacht (ondersteuning, begeleiding, verpleegkundige hulp) nodig hebben. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen verpleegkundige taken op zich moet nemen. Maar ‘er zijn’ voor je medemens of ondersteuning bieden aan een mantelzorger in je familie of omgeving, maakt hun leven wel makkelijker. Als we allen wat kleine taken op ons nemen, hebben de beroepskrachten meer tijd om de noodzakelijke professionele werkzaamheden te doen.


Ik zal mij er dan ook sterk voor maken dat senioren daadwerkelijk kunnen meedenken en meebeslissen over wat belangrijk is voor hen en voor de samenleving. Als lid van de Sociale Raad Tilburg ga ik mijn oren te luisteren leggen bij groepen die op deze terreinen wat te vertellen hebben en wil ik graag luisteren naar de problemen die zich er voordoen. Dat wil ik gebruiken om te komen tot goede adviezen.