Nieuwsbrief 10 - Wie is Thijs van Mierlo?

Nieuws - 19 maart 2019

Delen:

Thijs Van Mierlo

Co-referent tijdens de 2e SRT-lezing is Thijs van Mierlo. Hij is directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Het LSA is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

De missie van het LSA is te zorgen voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen en waar alle partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Zij werken vanuit de visie dat veranderingen en vernieuwing van de democratie van onderop komen. Actieve bewoners nemen initiatieven en krijgen daarbij ondersteuning van LSA-medewerkers. Deze projecten kunnen gaan over zorg, leefbaarheid, wijkeconomie of duurzaamheid.

Wil je nu al meer weten over Thijs van Mierlo? Lees dan hier het interview met hem van Zorg en Welzijn.