Nieuwsbrief 10 - Wie is Alex Brenninkmeijer?

Nieuws - 19 maart 2019

Delen:

Alex Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 de Nationale Ombudsman in Nederland. Nu is hij lid van de Europese Rekenkamer. Ook is hij faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht. En op 5 april 2019 verheugen wij ons op zijn komst als spreker tijdens onze 2e SRT-lezing getiteld: ‘Burgerparticipatie. Dilemma’s tussen droom en daad’. We willen u alvast kennis met hem laten maken.

Onlangs kwam zijn boek uit getiteld: ‘Moreel leiderschap’. Brenninkmeijer daarover: “De waarden van nu zijn terug te vinden in de samenleving, die gebaseerd is op de beginselen van de democratische rechtstaat. In mijn boek analyseer ik de behoefte aan meer invloed en communicatie over en weer tussen burgers en openbaar bestuur”. (Interview Binnenlands Bestuur, 22 februari 2019).

Tijdens de SRT-lezing op 5 april 2019 deelt hij zijn visie over burgerparticipatie. Hij vindt dat de ‘democratie van burgers’ die past bij deze tijd opnieuw vorm moet krijgen. In een interview met NRC van 28 april 2016 licht hij meer van zijn ideeën over politiek en burgers toe: ‘Minder, minder politiek’.