Nieuwsbrief 2 - Een inwoner aan het woord: Gaby Rog

Berichten Netwerk - 14 oktober 2015

Delen:

Portretfoto Gaby Rog

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?

‘Ik ben jongerenwerker bij R-Newt en doe dit werk sinds negen jaar, eerst in de Kruidenbuurt (Tilburg-West) en nu in de Tilburgse binnenstad. Ik ben initiatiefnemer van Fix Up Your Life en ik ben projectleider van Chef’s Level’.

Wat is uw betrokkenheid bij het sociale domein?

‘Fix Up Your Life hebben mijn collega en ik opgezet. We zagen steeds meer jongeren met hoge schulden die onvoldoende werden begeleid. We kregen subsidie van de gemeente Tilburg om een pilot te starten. Jongeren komen ten einde raad bij ons binnen, met een tas vol losse papieren (aan ongeordende administratie). Ze hebben geen overzicht meer over hun financiën, en de deurwaarder belt regelmatig bij hen aan. Wat zij gemeenschappelijk hebben in hun problematiek is: eenzaamheid, te duur wonen, waardoor er geen geld meer overblijft voor andere dingen, hebben geen sociale contacten (evenmin met familie) of hebben de verkeerde contacten en schooluitval. De financiële problemen geven hen veel zorgen waardoor ze zich niet meer op school of werk kunnen concentreren. Ook kom je jongeren tegen met zware problemen: psychische problemen. Hen verwijzen we door naar de Tilburgse Toegang, die hen doorstuurt naar de tweedelijnszorg.


'Mijn kracht is het om jongeren vertrouwen te geven'


Mijn kracht is het om jongeren een veilig gevoel te geven, daardoor stellen ze zich open voor mijn begeleiding. Een voorbeeld. Een jongen werd agressief in de les. Ik nam hem apart. Hij vroeg me: ‘Geloof je in mij’. Ik zei: ‘Ja’. Plots deed hij zijn schild van boosheid af en veranderde in een persoon, kwetsbaar, die zich openstelde voor mij. Hierdoor kreeg hij vertrouwen in mij en mijn begeleiding, en kan ik bij hem iets bereiken. Dat geeft zo’n goed gevoel! De reden waarom ik dit werk doe. De jongen had verwacht dat ik hem van de opleiding zou sturen; zoals hem gebeurde de vier opleidingen hiervoor. Ik laat de jongere niet los, ik veroordeel hem niet omdat hij boos werd, maar geef wel aan dat we zijn agressie-problematiek moeten aanpakken.

De jongeren zien de opleiding Chef’s Level als hun laatste kans en zijn zeer gemotiveerd om hun diploma te behalen. De opleiding wordt op een alternatieve manier aangeboden. Er nemen jongeren deel die niet passen in het reguliere schoolsysteem waarin lessen volgens een strak stramien en vaste structuur worden aangeboden. Zij kunnen bijvoorbeeld niet de hele dag stilzitten in de schoolbanken. Chef’s Level is maatwerk toegesneden op de manier van leren van de jongeren’.


Wat is de meerwaarde van uw organisatie voor Tilburg?

‘Ik geloof oprecht als wij (R-Newt) er niet waren dat de levens van een groot deel van de jongeren in Tilburg er heel anders uit zouden zien. Wij zijn vriend, moeder, vader van de jongeren. We zetten al het mogelijke in om de jongere een steun in de rug te bieden. Jongeren komen bij ons binnen vanuit een vrijwillig kader (niet gestuurd door een organisatie) en zijn daardoor meer ontvankelijk voor begeleiding’.


Wat gaat er goed in Tilburg?

‘Langzamerhand komt steeds beter in beeld om welke jongeren het in de stad gaat die steun nodig hebben, en waar ze zich bevinden. De organisaties gaan nu meer samenwerken. We zijn gezamenlijk een nest voor ondersteuning’.


Wat kan er in Tilburg worden verbeterd?

‘De samenwerking tussen de organisaties kan nog beter. Iedere partij heeft een ander eigen belang. Maar we moeten het belang van de jongere in het vizier houden. We moeten sneller de problemen van de jongere oppakken en voorkomen dat hij bij meerdere organisaties langs moet om telkens opnieuw zijn verhaal te moeten vertellen’.


Wat vind je van de Tilburgse Aanpak?

‘Daar ben ik niet gelukkig over. In het traject gaat er nog te veel tijd verloren voordat de jongeren daadwerkelijk hulp krijgen. De beoordeling door de Tilburgse Toegang* duurt lang, er wordt onjuist beoordeeld, of als men het niet weet, krijgt de jongere helemaal geen hulp. Het heeft tijd nodig voordat de Tilburgse Aanpak goed werkt, de uitwerking is nog niet af. We koppelen dit terug met de gemeente zodat er verbetering komt’.


Welke tip heeft u voor de gemeente Tilburg?

‘De gemeente moet blijven investeren in alternatieve projecten voor jongeren zoals Chef’s Level. Soms betekent dit experimenteren met pilots om te kijken of het werkt bij jongeren. Vooral moeten we buiten de geëffende paden (out of the box) denken. Niet iedereen past in het reguliere systeem van leren en werken. We moeten beseffen dat er voor jongeren een andere aanpak nodig is. Daar moet de gemeente in blijven investeren’.


Fix Up Your Life

Dit is een training van vier weken voor jongeren die torenhoge schulden hebben. Bewustwording, verantwoordelijkheid nemen en het bijhouden van de eigen administratie zijn de leerthema’s. Het is geen budgetcursus, het biedt wel budgetoverzicht. Er wordt nauw samengewerkt met Bureau Schuldhulpverlening en Thuisadministratie. De problemen buiten de financiële om worden door de jongerenwerker samen de jongere aangepakt. Het vormt een voortraject voor de begeleiding van Bureau Schuldhulpverlening dat volgens een formele en vaste aanpak werkt. De eerste training vond plaats in oktober 2012. Opleidingsinstituut ROC, de gemeente Tilburg en jongerenwerker R-Newt werken in Fix Up Your Life samen.


Chef’s Level

Dit is een leerwerktraject, dat opleidt tot kok of gastheer/gastvrouw op MBO-niveau-1 en duurt een jaar. Deelnemers zijn niet-schoolgaande jongeren vanaf 18 jaar tot 27 jaar die in regio Midden-Brabant wonen. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling: R-Newt gaat aan de slag met hulpvragen op alle leefgebieden. De opleiding is praktijkgericht. Een coach vanuit R-Newt in samenwerking met een jobcoach, docenten en ervaren chefkok leiden de jongeren op. Partners in Chef’s Level zijn: De Bonheur Groep (praktijkkant), De Rooi Pannen (theorie) en Sagenn (re-integratiebureau). Doel is het behalen van een niveau-1-horecadiploma, doorstroom naar betaalde stage of werk, of een opleiding. Dit schooljaar is de opleiding met een eerste groep gestart, en loopt nu vijf weken.


*Tilburgse Toegang

Maatschappelijke organisaties en de gemeente Tilburg die samenwerken volgens de Tilburgse Aanpak (T-Aanpak) op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. De medewerkers van de Toegang bieden zelf ondersteuning of regelen dat er intensieve hulp komt als dat nodig is. Er wordt gewerkt met een contactpersoon. Mensen kunnen onveranderd terecht bij de wijkverpleegkundige of uw huisarts.