Nieuwsbrief 4 - Even voorstellen: Jos van Balveren

Nieuws - 20 juli 2016

Delen:

Foto Jos Van Balveren

Vanaf de start (2015) ben ik voorzitter van de Sociale Raad Tilburg. Dit is een vrijwilligersfunctie. Daarnaast werk ik als zelfstandig adviseur, trainer en interim-manager buiten de regio Tilburg. Sinds 1980 tot midden 2011 heb ik verschillende managementfuncties vervuld; in de verslavingszorg, reclassering en het welzijnswerk. Dit alles maakt dat ik het sociale domein goed ken.


Als voorzitter van de Sociale Raad Tilburg stimuleer ik dat wij steeds naar de dialoog zoeken. Een voortdurend contact met inwoners, gemeente en organisaties is voor ons van groot belang. Wij maken niet alleen gebruik van alledaagse vormen om contact te onderhouden, maar hebben onlangs bijvoorbeeld een Burgertop georganiseerd om aan de stem van inwoners gestalte te geven. Vanuit deze dialoog proberen wij tot adviezen te komen die bijdragen aan een nog socialer Tilburg.

Mijn persoonlijke missie voor het sociaal domein is drieledig:

- er toe bij te dragen dat organisaties indringend de samenwerking met elkaar zoeken. Daarbij zijn niet de grenzen en de interne structuur van de organisatie of de financieringsstromen van belang, maar telt alleen het belang van de inwoners. Vooral van degenen met vragen om ondersteuning. Ik las onlangs de uitspraak ‘iemand wegsturen omdat je er niet van bent, kan niet meer’. Organisaties moeten nog meer met elkaar gaan delen, zich met elkaar gaan verweven en hun werkwijze op elkaar afstemmen. Om deze ideale situatie te bereiken is het noodzakelijk dat we elkaar meer en meer gaan opzoeken. Met elkaar de dialoog aangaan, met respect en met als uitgangspunt wederkerigheid. We behandelen elkaar gelijkwaardig. Samen streven we naar een eindresultaat. En alle deelnemers mogen zich hiervan mede-eigenaar voelen.

- te bevorderen dat de invloed van inwoners op het beleid van de gemeente en de uitvoering door organisaties toe neemt. Inwoners zijn niet alleen vrijwilliger of coproducent, maar er moet ook creatief gezocht worden naar vormen van eigenaarschap.

- te stimuleren dat het inzicht groeit dat de kwaliteit van de ondersteuning wordt bepaald door een uitstekende relatie tussen de vrager om ondersteuning en degene die de ondersteuning biedt èn door kennis van wat werkt en wat niet. Beide aspecten bepalen de effectiviteit van een interventie en dus het succes.