Nieuwsbrief 5 - Even voorstellen: Jasmin Vogeley

Nieuws - 18 oktober 2016

Delen:

Portret Jasmin Vogeley

Mijn drijfveren als lid van de Sociale Raad Tilburg zijn een grote sociale betrokkenheid en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. De transitie in het sociaal domein brengt veel veranderingen met zich mee en het is van belang dat het nieuwe beleid goed aansluit bij de behoeften van de mensen om wie het gaat. Voor mij is de uitdaging om te komen tot integraal sociaal beleid, waar zowel zorg als participatie aandacht krijgen. Vanuit de Sociale Raad wil ik daar graag over meedenken en mee adviseren.

Ruim 16 jaar heb ik als trajectbegeleider en beleidsmedewerker gewerkt bij SEW en 13Volt, organisaties voor sociale activering en maatschappelijke participatie. Ik heb veel mensen in complexe probleemsituaties begeleid, heb respect gekregen voor hoe mensen zich in zware omstandigheden toch staande weten te houden en heb soms met verbazing en onmacht moeten toezien hoe problemen van mensen zijn verergerd vanwege vertraging door bureaucratische procedures of door onbegrip van medewerkers van instanties. Ik wil me ervoor inzetten dat alle mensen in Tilburg toegang kunnen vinden tot de nodige voorzieningen en zich gehoord voelen als zij om steun vragen.

Verder vind ik het belangrijk dat alle mensen in de stad ongeacht hun achtergrond of hun land van herkomst kansen krijgen zich verder te ontwikkelen en actief betrokken worden in de maatschappij. Ik ben zelf tussen twee culturen opgegroeid (Duits en Turks) en weet hoe lastig het daardoor kan zijn om je echt ergens begrepen en welkom te voelen. Het sociale beleid gaat ook daarover. Mensen het gevoel geven dat zij welkom zijn, dat iedereen eraan bij mag dragen de stad kleurrijker en levendiger te maken. Dat vraagt om inventief beleid waarin ook ruimte mag zijn voor burgerinitiatieven. Met de Burgertop Sociaal 013 heeft de Sociale Raad een bijdrage geleverd om burgers een stem te geven. Ik vind het belangrijk dat de Sociale Raad een verbinding tot stand brengt tussen de bewoners van Tilburg en de gemeentelijke beleidsmakers en blijf me daar graag voor inzetten.