Nieuwsbrief 7 - Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak jeugdoverlast

Berichten Netwerk - 22 mei 2017

Delen:

Cover Onderzoek R Newt

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies:


- De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om jeugdoverlast effectief te bestrijden.


- R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de gemaakte resultaatafspraken, met name waar het gaat om snelheid en het houden van stedelijk zicht op jeugdoverlast en jeugdnetwerken.


Klik hier voor het volledige onderzoek ‘R-Newt+ in Tilburg: Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast’.


Bron: www.r-newt.nl