Nieuwsbrief 8 - Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein

Berichten Netwerk - 27 september 2017

Delen:

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein dat naar verwachting begin 2018 wordt afgerond. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Hij deed in maart 2017 onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein. Daaruit bleek dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Dit speelt als er sprake is van meervoudige-problematiek en als er aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Een voorbeeld: de jongere die voor langere tijd begeleiding bij het wonen nodig heeft, maar waarbij het nog niet zeker is of hij die begeleiding zijn hele leven nodig heeft. Hij krijgt daarom geen indicatie van het CIZ op grond van de Wet langdurige zorg, terwijl de gemeente op grond van de jeugdwet de benodigde complexe zorg niet kan leveren.


Het voornaamste doel van het onderzoek nu is om structurele oplossingen te vinden voor deze problematiek. Hierbij worden ook andere rapporten, die onlangs over dit onderwerp zijn verschenen, geanalyseerd. Waar het onderzoek raakt aan rechten van kinderen, zal de Kinderombudsman nauw betrokken worden.


bron: www.nationaleombudsman.nl