Nieuwsbrief 8 - Stichting De Vonk deed onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

Berichten Netwerk - 27 september 2017

Delen:

Stichting De Vonk uit Tilburg presenteerde onlangs de resultaten van het onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek getiteld ‘Speelruimte’ werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij die werkzaam is bij deze organisatie.

In 2013 is De Vonk gestart met een onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd van 2014 tot 2016. Het betreft een 3-jarig kwalitatief onderzoek in 14 gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Onderzocht werd de participatie van kinderen in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Doel was om inzicht te verkrijgen in het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren. Het jaar 2016 was voor dit project het derde jaar van onderzoek. Het onderzoek is afgerond en het eindverslag is nu gepresenteerd.

Uit het onderzoek:

- ‘Belangrijkste conclusie (uit het onderzoek) is dat er weliswaar soms wat meer speelruimte is in het budget, maar dat het slechts één gezin lukt in die drie jaar aan de armoede te ontsnappen. De anderen blijven zitten in het beperkte kader van een te krap inkomen en vaak schulden waardoor zij niet voldoende geld hebben om de bestedingen voor hun kinderen te kunnen doen en gebruik moeten maken van aanvullende steun. Dit leidt tot afhankelijkheid en materiële en sociale deprivatie’, zegt Ria van Nistelrooij in haar column op de website van De Vonk van 19 april jl..

- Het hebben van schulden in een gezin gaat gepaard met onzekerheid en stress. Dit heeft een grote invloed op de kinderen uit het gezin. Ze maken zich zorgen of er nog wel geld voor boodschappen is.

- Deelname van de kinderen aan activiteiten op school, lidmaatschap van een sportclub of vereniging, soms een dagje uit, lukt alleen waar ouders gebruik kunnen maken van de fondsen zoals Stichting Leergeld en de participatievoorzieningen van de gemeente.


Meer informatie over Stichting De Vonk vindt u hier.


Bron: Stichting De Vonk, Tilburg.