Nieuwsbrief 9 - Een inwoner aan het woord: Ahmed Hashi van Buurtsport Tilburg

Berichten Netwerk - 21 december 2017

Delen:

Ahmed Hashi Van Buurtsport Tilburg

Kansen zien, krijgen en grijpen

Ahmed Hashi, trainer bij Buurtsport Tilburg: ‘Sporten is voor jongeren een uitlaatklep’Ahmed Hashi (23 jaar) is trainer bij Buurtsport Tilburg. Als tiener werd hij van school gestuurd. Sport bracht hem op het goede spoor: van vrijwilliger tot trainer bij Buurtsport. In de tussentijd behaalde hij zijn schooldiploma’s en werd hij gevraagd voor de Johan Cruijff Foundation en de Krajicek Foundation. Nu voetbalt hij met jongeren die overlast geven in de wijk; begeleiding via de ingang van de sport.

Nog maar net trainer bij Buurtsport kreeg Ahmed begin dit jaar een telefoontje van de Gemeente Tilburg. Of hij een groep overlast gevende jongeren wil begeleiden. De groep, vooral jongens, verhinderde FC Broekhoven om te trainen op het Olympisch veld gelegen achter het Willem-II-College. Verveling bleek een rol te spelen bij de jongens, met een groot leeftijdsverschil 18- en 35-jarigen, gedeeltelijk afkomstig uit de wijk in Zuid. Ahmed begeleidde hen een tijd lang. Vervolgens wist hij hen onder te brengen bij FC Tilburg. ‘De Tilburgse voetbalclub aarzelde om hen op te nemen. Ik vroeg een jaar proeftijd. En kijk: nu spelen ze op hoog niveau mee’, zegt hij zichtbaar trots.

Wat is jouw kracht als trainer?

‘Mijn aanpak is jongeren rustig uitleggen wat de regels op het veld zijn. Bazig optreden, mijn wil opleggen, dat werkt niet. Ik kijk naar wat de jongeren willen en combineer dat met mijn doel; zij willen voetballen, ik vraag hen een uur te luisteren naar mensen van IMW, R-NEWT, UWV of een advocaat. Het kan een oplossing voor hun problemen op school, met werk, met een uitkering of met het invullen van papieren dichterbij brengen. Door een eerste ontmoeting met deze professionals hebben ze minder moeite om bij de instanties binnen te lopen. Bij jongeren is er schroom om over problemen te praten.’

Dit is in een notendop de insteek bij de groep die hij trainde met subsidie van ‘Ik ben Geweldig’ (NJR-/VSB-Fonds) in het T-Kwadraat. Van dat geld kon hij voor vier bijeenkomsten een sportzaal huren. Ahmed organiseerde het op eigen initiatief, vrijwillig. Iedereen was er welkom. Vooral jongens kwamen, veelal met een Somalische, Marokkaanse achtergrond. Meiden kwamen niet.

Wat in het contact met de doelgroep in zijn voordeel werkt, zijn zijn Somalische wortels. De ouders van Ahmed kwamen vanuit Somalië naar Nederland. Ze vestigden zich in Tilburg Noord. Ahmed groeide in de wijk op en ging er naar de islamitische basisschool Aboe el-Chayr. ‘Ik ken geen taalbarrière en heb daardoor makkelijk toegang tot de doelgroep.’

Dat hij ooit in hetzelfde schuitje zat als veel van ‘zijn’ jongeren helpt ook. Op zestienjarige leeftijd werd hij van school gestuurd. Reden: het missen van schoolexamens door vakantie. Het was september, de scholen waren gestart. ‘Toen ik voor dichte schooldeur stond, zag ik twee keuzen: criminele activiteiten doen of starten op een school met een lager niveau. Ik moest onderaan de ladder beginnen en daarom harder werken om maatschappelijk hogerop te komen. Dat deed ik’.

Wat zijn je valkuilen als trainer?

‘Ik ben een open en sociaal persoon. Belangrijk is dat ik mijn grenzen bewaak. Ben ik nu een buurtsporter of een vriend van de groep die ik train? In mijn activiteiten moet ik wel regels stellen aan de jongens en de meiden.’

Sinds februari dit jaar is Ahmed Hashi voor 20 uur per week trainer bij Buurtsport, dat onderdeel is van de gemeente Tilburg. Er gingen heel wat stappen aan vooraf, voordat hij startte in deze functie. Sport was de gouden sleutel tot zijn persoonlijke groei.

Het groeipad dat Ahmed doorliep in een tijdlijn

- 13 jaar deelnemer bij Buursport. Ahmed heeft het naar zijn zin. Hij helpt graag en ruimt hij de boel netjes op.

- 16 jaar hij gaat de cursus tot citytrainer volgen. Citytrainers zijn vrijwilligers van Buurtsport die met kinderen in hun wijk sporten. De cursus gaat over het opzetten van trainingen, het begeleiden van een groep. Tevens wordt hij gevraagd om stage te lopen bij Buurtsport. Door zijn collega’s daar wordt hij tot Citytrainer van 2011 uitgeroepen.

- In 2012 behaald hij zijn schooldiploma niveau 1.

- in 2014 haalt hij zijn schooldiploma niveau 2.

- Hij loopt stage bij R-NEWT van ContourdeTwern.

- In 2014 wordt hij ambassadeur voor de Johan Cruijff Foundation voor de stad Tilburg. Hij organiseert voetbaltoernooien: 6 tegen 6.

- In 2014 krijgt hij een Scholarship van de Krajicek Foundation. Een beurs waarmee hij 100 uur sportbegeleiding gaat geven op de velden van foundation in Tilburg.

- In 2016 behaalt hij vanuit de Krajicek Foundation zijn diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3.

- In 2017 wordt hij trainer bij Buurtsport in Tilburg Noord en Tilburg Zuid.

Je wordt door Buurtsport Tilburg een rolmodel genoemd voor andere jongeren. Kun je daar iets over vertellen.

‘Ja, rolmodel? (Ahmed haalt zijn schouders op). Ik tref jongeren op mijn pad die denken met criminele activiteiten rijk te kunnen worden en status te kunnen verwerven. Een misvatting. Ik laat hen zien dat je op een andere manier ook doelen kunt bereiken in het leven. Door hard te werken krijg je er iets waardevols voor terug.’

Wat gaat er goed in Tilburg?

‘Tilburg is goed bezig op sportgebied. Kinderen en jongeren kunnen gratis sporten bij Buurtsport. Doel van Buurtsport is om alle Tilburgse kinderen toegang te bieden tot sport in de wijken. Andere steden hebben die voorziening niet. Er zijn voldoende sportvelden: 3 Krajicek-velden, 5 Johan Cruijff-velden en daarnaast allerlei velden verdeeld over de hele stad.’

Wat gaat er minder goed in Tilburg?

‘Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik zoek vooral naar wat er wel kan’.

Wat kan er in Tilburg worden verbeterd?

‘Dat sport vaker ingezet wordt als middel om jongeren te bereiken. Sport is een middel om te leren doelen te stellen en te bereiken. Doorzetten levert iets op’.

Wat zijn jouw toekomstdromen?

‘Mezelf ontplooien is belangrijk voor mij. Ik wil het maximale eruit halen, de diploma’s halen om mijn weg in te kunnen slaan. Graag wil ik schoolmaatschappelijk werker worden; waarbij ik zowel de kinderen als de ouders ondersteun. Ik wil achter de voordeur kunnen komen. Want als het thuis niet goed gaat, dan gaat het op school ook niet goed.

Daarvoor wil ik graag een jaar praktijkervaring opdoen met behoud van een uitkering. Maar ik weet niet bij welk loket van de gemeente Tilburg ik moet aankloppen. Het loket van Werk en Inkomen? Eigen initiatief als dit zou beloond moeten worden door de gemeente.

Illustratief is ook de vriendschap die Ahmed met Dragan sloot. Op de eerste werkdag van Dragan als trainer bij Buurtsport in Tilburg Zuid kwam Ahmed er voor het eerst sporten. Sindsdien zijn ze elkaar niet uit het oog verloren. Nu wil Dragan Ahmed vragen als trainer voor Buurtsport in Zuid. Voor de volledige werkuren. Nu werkt Ahmed zowel in Tilburg Zuid als in Tilburg Noord. Ahmed: ‘Bij alle stappen die ik zette, liep Dragan met me mee’.

Dragan komt voorbij lopen tijdens het interview in MFA het Zuiderkwartier. ‘Ahmed, alles goed?’ Ze glimlachen naar elkaar.