Nieuwsbrief 9 - Sociale Raad Tilburg is gestart met panel

Nieuws - 21 december 2017

Delen:

Veel mensen vulden de eerste enquête in

De Sociale Raad Tilburg is gestart met een eigen SRT-panel. In het panel leggen wij bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vragen voor omdat wij graag hun mening willen horen over thema’s op het vlak van het sociaal domein. De Sociale Raad Tilburg is blij met de gebleken animo.

Want met de antwoorden kan hij het college van burgemeester en wethouders van Tilburg beter adviseren. Eén van de deelnemers aan het SRT-panel zei: ‘Ik doe graag mee, want ik vind het belangrijk hierover mijn mening te laten horen’.

Inmiddels is de eerste enquête richting 376 burgers gegaan. Daarvan vulden 102 mensen de vragenlijst in. Dat is een ruime 25 procent. Voor een eerste editie is dat een zeer mooi resultaat.

De eerste enquête stond in het teken van ‘Wijk aan zet’. Onder deze titel bracht de gemeente Tilburg eerder dit jaar een beleidsplan uit met de strekking burgers meer te willen betrekken bij hun eigen wijk.

Wij willen ongeveer vier keer per jaar een enquête uitzetten aan een vaste groep van panelleden. Het invullen van een enquête duurt ongeveer 10 minuten. Wij zijn mensen erg erkentelijk dat ze hieraan hun medewerking willen verlenen. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe beter we weten wat burgers vinden van bepaalde actuele vraagstukken binnen het Tilburgse sociaal domein. Dit is informatie die wij kunnen gebruiken bij het geven van adviezen. Dat is namelijk de hoofdtaak van de Sociale Raad Tilburg.

Wilt u ook lid worden van het SRT-panel? Dan kan. Schrijft u zich dan in via: mail@socialeraadtilburg.nl