PERSBERICHT - Burgertop Sociaal 1300. Denkt u mee over het gemeentelijk sociaal beleid?

Nieuws - 20 juli 2015

Delen:

De Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant hebben als onafhankelijke organisaties besloten hun krachten te bundelen en gezamenlijk het initiatief te nemen tot een Burgertop Sociaal 1300 in Tilburg. Vanwege de vele veranderingen binnen het sociale domein vinden beide organisaties het van belang dat de inwoners van Tilburg hun mening geven en meedenken over verbeteringen en vernieuwingen op gebied van zorg, ondersteuning en welzijn. Burgertop Sociaal 1300 moet plaats bieden aan 1300 burgers uit alle geledingen van de stad. De precieze datum wordt na de zomerperiode bekend gemaakt.

Hoe moet het verder met het sociaal beleid van Tilburg? Wat moet er veranderen in de toekomst? Welke wensen en concrete ideeën leven er bij de Tilburgse burger? Het vertrouwen van de burger in de politiek en overheid is wankel. Nieuwe vormen van burgerparticipatie zijn nodig. Cock Vermolen, directeur Zorgbelang Brabant: ‘Wij vinden het van belang dat de Tilburgse burger kan meedenken over zorg, ondersteuning en welzijn en hiervoor input levert aan het stadsbestuur.”


In dialoog
Met Burgertop Sociaal 1300 willen de Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant een dialoog tot stand brengen tussen verschillende burgers uit alle wijken en geledingen van de stad. Jos van Balveren, voorzitter Sociale Raad Tilburg: “Burgertop Sociaal 1300 kan op een creatieve manier bijdragen aan gemeenschapsvorming, aan verkleining van de kloof tussen burgers en politiek, en aan herstel van vertrouwen in elkaar”. De voorstellen van Burgertop Sociaal 1300 worden dan ook aangeboden aan de lokale politiek. Op deze manier wordt ook de dialoog met de politiek aangegaan.


Voor alle Tilburgers
Alle inwoners van Tilburg zijn welkom om deel te nemen aan Burgertop Sociaal 1300. Er is voor maximaal 1300 mensen plaats. Burgertop Sociaal 1300 zal waarschijnlijk begin 2016 plaatsvinden. Een definitieve datum en locatie worden na de zomervakantie vastgesteld, waarna de feitelijke organisatie en voorbereiding van de burgertop start. De initiatiefnemers streven naar een breed draagvlak en willen daarom naast burgers ook zoveel mogelijk lokale organisaties betrekken bij de burgertop.


Het persbericht als bijlage vindt u hier.


Wil jij helpen de Burgertop tot een succes te maken? Meld je dan aan bij contact@burgertopsociaal013.nl

Wil je meer informatie? Mail: contact@burgertopsociaal013.nl

Of: internet en Facebook.