Persbericht - Website Sociale Raad Tilburg online: www.socialeraadtilburg.nl

Nieuws - 26 maart 2015

Delen:

Logo Sociale Raad Tilburg

Eind januari is de Sociale Raad Tilburg geïnstalleerd. Vanaf dat moment is men gestart met de feitelijke organisatie en noodzakelijke voorbereidingen. De Sociale Raad Tilburg heeft nu de beschikking over een nieuwe website: www.socialeraadtilburg.nl.


De website beschikt ook over social media. Het heeft een eigen Facebookpagina en een Twitteraccount. Alle burgers die geïnteresseerd zijn in de Sociale Raad Tilburg kunnen zich aanmelden voor een periodieke digitale nieuwsbrief. Voor eventuele vragen die men heeft, kan men gebruik maken van een contactformulier.

Met deze website heeft de Sociale Raad Tilburg een belangrijke stap gezet in het kunnen vervullen van haar primaire opdracht: “gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad alsmede het vormgeven van een schakelfunctie tussen de gemeente en de burgers”.


De Sociale Raad Tilburg is gehuisvest aan de Spoorlaan 444, Tilburg, (gebouw ContourdeTwern) en is bereikbaar via telefoonnummer: 013 - 467 19 55 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, e-mail: mail@socialeraadtilburg.nl.

Voor meer informatie en/of toelichting: gelieve contact op te nemen met Jos van Balveren, voorzitter Sociale Raad Tilburg.