Raadsvragen: "Werken vanuit de bijstand stimuleren"

Nieuws - 14 maart 2017

Delen:

12 december 2016 heeft een aantal gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de wethouder betreffende ‘Werken vanuit de bijstand stimuleren’. Wethouder De Ridder heeft op 10 januari 2017 deze vragen beantwoord. Daarbij wordt de Sociale Raad Tilburg twee maal genoemd. Reden voor de Sociale Raad Tilburg om deze vragen en de antwoorden te bespreken. Dit heeft geleid tot een reactie die wij op 13 februari 2017 aan wethouder De Ridder hebben gestuurd. Wij vragen daarin aandacht voor de problemen waar mensen die vanuit de bijstand gaan werken tegenaan lopen. Dienstverlening zou zo ingericht moeten zijn dat het mensen ondersteunt en zo hun kansen (op werk) vergroot. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de stand van zaken betreffende een stedelijk meldpunt en naar de inzet van ervaringsdeskundigen.


De brief van de Sociale Raad Tilburg kunt u hier lezen.