Sociale Raad Tilburg brengt iets nieuws: het SRT-panel voor burgers

Nieuws - 06 december 2017

Delen:

De Sociale Raad Tilburg start met een eigen panel. Wij willen graag aan inwoners vragen voorleggen en uw mening horen over bepaalde thema’s van het sociaal domein. Onze eerste enquête is nu verzonden aan burgers waar wij eerder contact mee hadden. Wilt u hier ook aan meedoen? Dat kan. U kunt tot en met zondag 10 december 2017 de vragenlijst invullen. Wij zijn er erg blij mee. Hier vindt u onze enquête.


Onderin het enquêteformulier wordt u gevraagd om uw e-mailadres in te vullen, zodat wij u in de toekomst vaker kunnen benaderen voor het SRT-panel. Als u wilt deelnemen aan het SRT-panel dan ontvangt u ongeveer vier keer per jaar een enquête. Invullen duurt ongeveer tien minuten.


Wij vinden het prettig dat u door het invullen uw medewerking geeft. Als dank daarvoor kunt u onze pas verschenen publicatie 'Meer lef gewenst: aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd' hier bekijken.De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg gevraagd en ongevraagd te adviseren. Wij geven adviezen over het sociaal domein en dat betreft de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet.

Om zinvolle adviezen te kunnen geven, willen wij graag weten wat inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout bezighoudt. Het SRT-panel is voor ons een snelle manier om aan een grote groep mensen een paar vragen te kunnen stellen. Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt leveren. Daarvoor alvast onze hartelijke dank.