9 november: Sociale Raad Tilburg gaat op werkbezoek in wijk Stokhasselt

Nieuws - 18 oktober 2017

Delen:

De Sociale Raad Tilburg zal op donderdag 9 november 2017 de Tilburgse wijk Stokhasselt bezoeken. Tijdens dit werkbezoek gaat de Sociale Raad Tilburg in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties die er actief zijn.

De wijk telt ongeveer 22.000 inwoners verdeeld over 120 verschillende nationaliteiten. Een stadsdeel waar burgers en diverse maatschappelijke organisaties zich enorm inzetten om het voor ieder die er woont een fijne wijk te laten zijn. Het is een wijk waar al langer problemen zijn wat betreft leefbaarheid en armoede. Onderzoeken melden afnemende leefbaarheid en toenemende armoede.

Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Quirijnstok en Heikant bundelden hun krachten en brachten in april dit jaar het manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ uit. Doel is de leefbaarheid verbeteren en de armoede terug dringen in Stokhasselt. Daar op volgde in augustus een ‘Uitvoeringsplan wijkraden naar aanleiding van Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’’; daarin staan een aantal verbetervoorstellen en acties. De Sociale Raad Tilburg vindt het zinvol om met mensen in de wijk te spreken en van hen te horen wat er speelt.