Sociale Raad Tilburg: nieuwe collega’s gezocht

Nieuws - 29 augustus 2022

Delen:

2208 SRT vacatures

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft drie vacatures. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe leden die onze adviesraad komen versterken. De SRT wil graag weten wat Tilburgers bezighoudt omdat dat belangrijke informatie is voor onze adviezen.
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de SRT?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. We worden graag verrast!

Profiel

  • Je bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.
  • Je hoort ervaringen en weet wat inwoners bezighoudt.
  • Je kent verhalen van inwoners over bijvoorbeeld het aanvragen van hulp, ondersteuning, armoede.
  • Je hebt ideeën over het ondersteunen en verbinden van inwoners.
  • Deze kennis zet je in voor het geven van adviezen aan het college van B&W.
  • Drie vacatures: dus we zoeken diverse vormen van kennis en ervaringen.

De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad met als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en ook bestaanszekerheid, armoede, inburgering, passend onderwijs.

Alle sollicitaties die wij voor 19 september 2022 ontvangen, nemen wij in behandeling.

Hier vindt u meer informatie over onze vacatures en de procedure.