Sociale Raad Tilburg: nieuwe collega’s gezocht

Nieuws - 25 mei 2023

Delen:

220829 Foto vacatures

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is op zoek naar twee nieuwe leden. Wij willen graag weten wat Tilburgers bezighoudt omdat dat belangrijke informatie is voor de adviezen die wij geven aan het college van burgemeester en wethouders.
Denk jij dat jij met jouw ervaring en kennis een bijdrage kunt leveren aan het werk van de SRT? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren.

We worden graag verrast!

Profiel – specifiek

De Sociale Raad Tilburg heeft twee vacatures. Gezien de huidige samenstelling zoeken wij uitbreiding van kennis en ervaring rondom twee van de volgende thema’s:

  • kinderen en jongeren en actieve betrokkenheid bij hen
  • de leefwereld van mensen met psychiatrische problematiek
  • Participatiewet: kennis van beleid en uitvoering
  • inburgeraars en nieuwe Nederlanders
  • volkshuisvestingvraagstukken en energiearmoede

Profiel - algemeen

Jij bent een actieve inwoner uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.

  • Je bent betrokken bij mede-inwoners en weet wat er speelt in jouw buurt, stad of dorp.
  • Je kunt wat jij ziet en hoort vertalen naar aandachtspunten en aanbevelingen die wij kunnen inzetten bij adviezen aan de gemeente.
  • Je hebt kennis van (gedeelten van) het sociaal domein (Participatiewet – Jeugdzorg – Wmo) of van thema’s als armoede, inburgering, burgers in kwetsbare posities, burgers verbinden.
  • Burgerparticipatie, ervaringskennis en meedoen zijn rode draden in ons werk.


Alle sollicitaties die wij uiterlijk 26 juni 2023 nemen wij in behandeling.

Hier vindt u meer informatie over onze vacatures en de procedure.