Sociale Raad Tilburg van start

Nieuws - 01 januari 2015

Delen:

De leden van de Sociale Raad Tilburg zijn eind januari 2015 op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd en van start gegaan. Een groot aantal taken is overgeheveld van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. De gemeenten hebben de taak gekregen nieuwe wet- en regelgeving uit te voeren. Het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De bedoeling is om de uitvoering van die wetten veel dichter bij de burger zelf te leggen en deze meer verantwoordelijkheid te geven.

Ook willen de gemeenten dat burgers zelf meer initiatief nemen voor hulp en ondersteuning en dat zij niet meer volledig afhankelijk zijn van instellingen en organisaties. Een volgend doel is dat de afstemming tussen instellingen onderling wordt verbeterd. Het kan in de toekomst niet meer voorkomen dat meerdere instellingen tegelijkertijd en zonder dat ze het van elkaar weten in één gezin werken. Alles is gericht op het realiseren van één gezin en één plan.

Kortom er staat heel wat op de rol voor de gemeente, maar ook voor alle instellingen en organisaties die deze taken moeten gaan uitvoeren. Om de gemeente Tilburg te adviseren over de uitvoering van al die taken laat zij zich ondersteunen door de Sociale Raad. Vandaar dat de Sociale Raad de mening en de ervaring van de burger met de invoering van de nieuwe wetten graag wil weten. Met die informatie kan de raad de gemeente adviseren en voorstellen doen voor verbetering. Om dat te kunnen realiseren gaat de raad in overleg met instellingen, organisatie en cliëntenvertegenwoordigers.